Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

 

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Roses, és un servei específic per a les dones de Roses i un espai de relació que ofereix informació, orientació i assessorament, des d'una perspectiva de gènere i facilita l'accés als recursos de l'entorn. 

Els objectius del SIAD són els següents: 

  • Oferir assessorament i atenció  des d'un punt de vista integral a les dones de Roses
  • Promoure accions de sensibilització social al voltant de la violència de gènere i de les desigulatats de gènere
  • Potenciar la participació de la dona a la vida pública i fomentar l'associacionisme femení

 

Els serveis que ofereix el SIAD són:

  • Servei d'Informació general sobre els recursos, programes, activitats i equipaments de Roses, que tinguin interès per a les dones de la població, ja siguin organitzades des del mateix SIAD, ja siguin projectats des de les diferents entitats i associacions
  • Assessorament legal i jurídic especialitzat des d'una perspectiva de gènere
  • Assessorament psicològic per motius de gènere
  • Serveis d'atenció especialitzada en l'àmbit de la violència de gènere

 

Contacte:

Departament d'Acció Social

siad@roses.cat

Accions del document