Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat

Tallers de prevenció de les violències als centres educatius de Roses curs 2018/2019

Al llarg del curs 2018-19 s’han dut a terme 61 tallers de Prevenció de les violències, als Centres de Primària i Secundària del Municipi de Roses.

S’han realitzat a les instal·lacions dels mateixos centres educatius i totes les activitats tenen una durada d’entre una i dues hores en funció del curs al que van dirigides.

Han participat en els tallers un total de 1.471 alumn@s i han estat presents un total de 70 membres dels diferents equips docents i/o educatius.

La distribució per sexes de l’alumnat participant ha estat, aproximadament, d’un 51% noies i un 49% nois.

En tots els tallers que es realitzen els objectius comuns són oferir un espai de reflexió i qüestionament, donar eines per dur a terme aquesta reflexió, identificar situacions de violència, visibilitzar tipus i situacions d’abús i desigualtat i analitzar els factors que intervenen en aquestes situacions (què comporten i a qui).

La metodologia utilitzada en els tallers és participativa i dinàmica. Això permet que l’alumnat pugui opinar, expressar el què sent i connectar amb el que senten els altres. Es treballen els diferents continguts a través de la proposta d’activitats variades que aporten dinamisme al taller i alhora el fan distret i divertit. S’utilitzen diferents eines per abordar els continguts i assolir els objectius establerts com poden ser la música, la presentació d’un vídeo, la dramatització d’un conte, etc.

 

Activitat subvenionada en part  amb fons del Pacte d'estat de violència de gènere als ajuntaments, del "Ministerio de la Presidència, Relaciones con las Cortes e Igualdad"

 

Accions del document