RosesLAB: Centre Tecnològic de la innovació turística i social.

Aquest projecte s’emmarca dins del PECT “Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni”, liderat per la Diputació de Girona.

El projecte de RosesLAB vol donar resposta a una necessitat àmpliament detectada en diferents processos de planificació estratègica portats a terme fins al moment: l’obtenció de dades per conèixer la realitat de l’activitat turística i social del territori. Fins al moment, diferents destinacions s’han centrat a treballar a partir d’observatoris turístics, analitzant temes vinculats a la demanda. RosesLAB es planteja com un laboratori generador de dades i aprenentatge al voltant de les implicacions de l’activitat turística en la cohesió social del territori. Mitjançant l’aplicació de les TIC es generarà nou coneixement relacionat amb l’activitat del municipi que permeti dur a terme noves actuacions que busquin un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament social del municipi.

Pel que fa als objectius que es pretén donar resposta des del RosesLAB, són els següents:

- Utilitzar les noves tecnologies per un major coneixement dels impactes d’una destinació turística. Aquest fet implicarà la incorporació d’elements TIC que han de permetre generar aquest coneixement.

- Socialitzar el coneixement i els aprenentatges generats. L’essència del projecte és ser capaços de socialitzar aquest coneixement en els següents àmbits: empresarial, teixit social, administració pública i ciutadania.

- Utilitzar processos de cocreació per minvar les externalitats negatives generades per l’activitat turística sota el prisma de la sostenibilitat ambiental i social.

- Millorar la competitivitat territorial de la destinació turística.

Finalment, destacar la voluntat que el RosesLAB sigui el primer centre tecnològic d’innovació turística i social, mitjançant una nova metodologia de treball que generi un model de projecte altament escalable a altres destinacions.


Més informació en el següent enllaç: http://www.ddgi.cat/web/servei/7569/girona--innovacio-social-i-digital--noves-respostes-davant-els-reptes-del-mil-lenni

 

 Image Lab

Accions del document