Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

Urbanisme

Visor de mapes amb la situació dels projectes en tràmit i aprovats i de les obres en execució i finalitzades.
Text consolidat de la normativa urbanística vigent, plànols d'ordenació i geoportal
Relació del planejament general, planejament derivat, gestió i altres documents vigents.

Accions del document