Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

Urbanisme

Instrument de planificació que permetrà definir les polítiques en matèria d’habitatge
Visor de mapes amb la situació dels projectes en tràmit i aprovats i de les obres en execució i finalitzades.
Text consolidat de la normativa urbanística vigent, plànols d'ordenació i geoportal

Accions del document