Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

Urbanisme

Projectes urbans en exposició pública, projectes aprovats, obres en execució i darreres obres finalitzades.
Relació del planejament general, planejament derivat, gestió i altres documents vigents.
Relació de les obres públiques que actualment s'estan executant en el nostre municipi

Accions del document