Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PECT, GIRONA PATRIMONI ACTIU

   

L'Ajuntament de Roses ha resultat beneficiari d'una subvenció de 351.173,96 € per executar un Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) englobat dins el programa PECT "Girona, Patrimoni Actiu", amb l'operació "TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses", amb finançament de fons europeus a través de la Generalitat de Catalunya i fons de la Diputació de Girona.

Girona, patrimoni actiu

El juny del 2019 l'Ajuntament de Roses, en el marc de la convocatòria publicada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, presenta un Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), amb el projecte TIC (Tecnologia de la informació i de la comunicació), amb el títol "TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses".

El 12 d'abril de 2021 el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya selecciona, entre d'altres, 3 Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) arreu del territori gironí, que compten amb la representació i coordinació de la Diputació de Girona i amb el cofinançament del Programa operatiu FEDER (Fons europeu de desenvolupament regional) de Catalunya 2014-2020.

Un d'aquests 3 projectes és "Girona, Patrimoni Actiu" i, dins d'aquest, s'inclou el projecte de l'Ajuntament de Roses "TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses" amb un pressupost aprovat de 468.231,94 € (IVA no inclòs) dels quals es cofinança el 50% per un import de 234.115,97 €.

OPERACIÓ 5:

Tecnologia aplicada a la posada en valor del patrimoni històric i cultural de Roses.

CODI OPERACIÓ:

PR15-019120

DURADA:

2021-2022

OBJECTIUS:

Els objectius a assolir en el marc d'aquesta operació són:
- Posar en valor econòmicament i socialment el patrimoni històric i cultural de Roses des d'una vessant innovadora que permeti no solament la seva recuperació i conservació sinó també la generació d'activitat econòmica.
- Atracció d'un turisme disposat a viure noves experiències innovadores amb continguts culturals.
- Municipi pioner en aplicar la realitat virtual a la totalitat del patrimoni local, amb possibilitat de generar llocs de treballs amb valor afegit en el sector cultural, turístic i tecnològic.

ACTUACIONS:

L'operació es desglossa en la següent actuació i tasques:
A5.1. TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses i rehabilitació del patrimoni en pedra seca i búnquers al Castell de la Trinitat.
5.1.1. Recuperació i adequació dels marges de pedra seca i de camins i itineraris de caràcter paisatgístic amb contingut pedagògic.
5.1.2. Plantació de vinyes i oliveres per a  la recuperació del paisatge cultural tradicional d'aquest espai.
5.1.3. Adequació a la visita pública dels búnquers situats al mateix indret.
5.1.4. Plataforma de continguts de realitat virtual i augmentada: Creació de continguts de realitat augmentada per ser experimentats in situ (Castell Trinitat, búnquers i Ciutadella de Roses).
5.1.5. Creació d'un espai virtual estàtic, creació de vídeos i filmació 360 graus, disseny d'escenes interactives i creacions de sistemes d'escenaris virtuals sincronitzats i interconnexió de servidors remots.
5.1.6. Adequació d'un espai-taller pedagògic per donar a conèixer la potencialitat de les TIC en la posada en valor del patrimoni tant de la Ciutadella de Roses i Castell de la Trinitat.

RESULTATS:

Es preveu l'assoliment dels següents resultats:
- Recuperació de patrimoni en pedra seca a la zona del Castell de la Trinitat i adequació per a la visita pública dels búnquers defensius ubicats a l'entorn del Castell.
- Creació d'una plataforma tecnològica de realitat virtual i augmentada per millorar la interpretació del patrimoni recuperat (pedra seca, búnquers) i resta del patrimoni cultural de la ciutat.
- Posicionar Roses com a referent tecnològic aplicat a la valorització del patrimoni.
- Atracció de nous públics (turisme cultural).
- Allargar la temporada dels visitants amb la repercussió favorable per al municipi i la comarca.

FINANÇAMENT:

El cost total del projecte és de 468.231,94 € (IVA no inclòs). Amb el 21% d'IVA inclòs als conceptes subjectes a aquest impost, puja 566.560,65 €.
Aquest import es finançarà de la següent manera:
- Generalitat de Catalunya el 50% amb fons FEDER: 234.115,97 €.
- Diputació de Girona el 25%: 117.057,99 €.
- Ajuntament de Roses el 25% restant i l'IVA del total de l'operació: 215.386,69 €.

 

Més informació en el següent enllaç: Girona, Patrimoni Actiu

NOTÍCIES RELACIONADES:

Roses tindrà un nou parc de 6.000 m2 al Castell de la Trinitat amb cultius tradicionals, pedra seca, miradors i zona de pícnic. 

Els participants del primer curs de pedra seca de Roses restauren 20 metres de la carrerada de la Margina

 

Accions del document