Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

INSTITUT MUNICIPAL DEL PATRIMONI HISTÒRIC (IMPH)

 slide_institut-patrimoni.jpg

L’Institut Municipal del Patrimoni Històric (IMPH) és una organització especial sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses amb les funcions i finalitats atribuïdes en aquestes normes per a la protecció i gestió del patrimoni històric municipal.

Els objectius principals d’aquest òrgan especial de gestió són tots aquells relacionats amb la protecció i gestió del patrimoni i gestió del patrimoni històric, és a dir, amb els Bens culturals d’Interès Nacional i Local (BCIN i BCIL).

Actes de les reunions de l'IMPH  

Normes reguladores dels estatuts de l'IMPH

Accions del document