Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 1961

Aprovació definitiva 26.09.1961 | Derogat pel PGOU 1985

NORMES URBANÍSTIQUES
PLÀNOL INFORMACIÓ
PLÀNOL ORDENACIÓ

Accions del document