Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Participació Ciutadana

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les ...
Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives ...

Accions del document