Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

ROSES Smart!

 

Slide App Roses

 

Logo Roses

 

L’app de Roses per a dispositius mòbils forma part d’una estratègia smart, amb la que es tendeix a una gestió més intel·ligent dels serveis, seguint amb el repte de millorar la qualitatde vida de la ciutadania i dels visitants de la vila, accedint així als serveis i continguts d’una manera més àgil, personalitzada i geolocalitzada.

 

L’app de Roses us ofereix tota la informació local d’interès, a la butxaca. Aquí podreu consultar tota la informació de l’agenda d’activitats, festa major, aconteixements concrets, avisos, associacions de Roses, telèfons d’interès i d’emergència, ofertes de feina, formacions, teatre. Notícies, salut, esports, medi ambient, xarxa d’aparcaments i transport urbà entre d’altres.

 captura_app

 

 

Cuidem Roses GIE

 

 
A l’apartat Cuidem Roses, fem-ho entre tots  ens permet una nova forma d’interacció a través d’un gestor d’incidències  (GIE) com a model de gestió col·laborativa i participativa, entre ciutadans i ajuntament, per solucionar deficiències i reparacions que es detectin a l'espai públic.

 

Cal entendre per "deficiències i reparacions" aquells desperfectes que es puguin solucionar sense que requereixin d'estudi o de tràmit administratiu, com ara desperfectes a les voreres, a l'asfalt, desperfectes en mobiliari urbà, mal funcionament de l'enllumenat públic, desperfectes en parcs infantils, mal estat de neteja de la via pública o de la platja, etc...

 

En canvi, en cas de voler expressar suggeriments o queixes de tipus més genèric o que no es pugui emmarcar en un context de reparació simple, la via més adequada per vehicular aquesta necessitat no seria aquesta APP,  sinó altres canals com la instància genèrica o la bústia de queixes i suggeriments.  Només a tall d'exemple d'aquestes situacions es podria esmentar: queixes de sorolls, cotxes mal estacionats, peticions d'informació o de serveis, ...

 
  
 

Com puc aconseguir l'app Roses Smart ?

         logo_appstore

 

 

 

 

Accions del document