Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Entitats

Registre municipal d'Entitats Ciutadanes 


En el títol II del Reglament de Participació Ciutadana es regulen (articles 5 a 12) aspectes relatius a les Entitats ciutadanes, com ara la definició d'entitat ciutadana, els drets i deures de les entitats ciutadanes, el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (d'ara endavant RMEC), etc.  

Les entitats ciutadanes s'han d'inscriure al RMEC per a l'exercici dels drets específics reconeguts en l'esmentat reglament.  

Veure tràmit d'inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC).  

 

Directori d'Entitats

 

L'Ajuntament de Roses posa a l'abast dels ciutadans el directori d'entitats on hi consten les entitats inscrites en el RMEC i el seu correu electrònic. 

Així mateix, aquest arxiu està vinculat a la Guia d'entitats, que és una aplicació que permet accedir a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 


Accions del document