Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Consells Sectorials

Els consells sectorials

 

Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la vila (esport, medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran, ...). La creació d'un consell podrà realitzar-se a proposta de l'alcalde/essa o per un mínim del 10% de les entitats d'un àmbit concret que figurin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC).

 A Roses tenim el Consell Sectorial de la Gent Gran.

 

Consell Sectorial de la Gent Gran

Aquest consell té com objectius garantir la participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes adreçats a la gent gran; col·laborar en tot allò que fa referència a la programació d'activitats adreçades a la gent gran; i, també, fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d'informació de les seves activitats per tal d'afavorir la coordinació amb la finalitat de preveure una planificació general.

 

Reglament del Consell

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2013, acordà ratificar el Reglament regulador de l'organització i funcionament del Consell Sectorial de la Gent Gran (BOP núm. 59 de 26 de març de 2014).

 

Composició actual

President 

  Esther Bonaterra i Moltó
Secretari
  Francesc Sánchez Sunyer
Agents Socials
  Titular: Josep Marès Palós
  Suplent: Araceli Jurado López
  Titular: Pere Bohigas Prats
  Suplent:     - 
  Titular: Jordi Segura Soro
  Suplent:     - 
Persones d'especial rellevància
  Manel Pons Carrasco
  Joaquim Prats Francisco
  Khalil El Hamshari Ter 
Representants partits polítics 
  Marc Danés Zurdo
  Francesc Giner Ballesta
  Olga Simarro Rojas
  Isabel Machado Rosa
Representants Entitats Municipals
Associació d'Avis de Roses Titular: Esteve Pujol Fajula
  Suplent: Llibertat Fuentes Cabañero
  Titular: Salvador Rivas Fernández
  Suplent: Beatriu Montia Pascual
  Titular: Teresa Oliveras Perarnau
  Suplent: José Viñuales Caton
Associació de Jubilats del Mar Titular: Vicens Simon Sastre
  Suplent: Maruja Ibáñez Villegas
  Titular: Pere Roig Diudé
  Suplent: Angelina Ballesta Lorente
  Titular: Josep Marés Molinas 
  Suplent: Esperanza Fontdecaba Vidal

 

Actes de les sessions plenàries

 

 

 

Accions del document