Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: benestar@roses.cat

Atenció a les dones

Dia internacional de les Dones - Declaració institucional 8 de març 2019

Dia Internacional de les Dones, que es commemora el dia 8 de març. Des de fa un segle, la diada denuncia les situacions de desigualtat que viuen les dones i reivindica la igualtat efectiva amb els homes com un principi essencial de les societats democràtiques

web de la Generalitat de Catalunya, Campanya del 8 de març de 2019

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019

Reivindiquem els feminismes

Som aquí. Som 8 de març

Els feminismes són un moviment social de llarga trajectòria que lluita  des de fa més de dos segles per aconseguir i consolidar els drets de les dones. Tot i els avenços legislatius, avui dia encara vivim en una societat patriarcal que fomenta i normalitza la desigualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida. Per això aquest 8 de març, com cada dia, cal continuar reivindicant la igualtat efectiva de dones i homes.

En els darrers anys l’auge feminista és indubtable. Els feminismes, des de la diversitat i la sororitat,  han ocupat places, carrers i xarxes socials per reivindicar els drets de les dones: reclamant l’eliminació de la bretxa salarial, la dignificació dels treballs de cura, i el respecte dels drets sexuals i reproductius davant l’ofensiva dels moviments reaccionaris antielecció. A més, la societat ha mostrat el seu ferm rebuig a les violències sexuals i les sentències judicials patriarcals que legitimen les violències masclistes.

És justament en aquest context d’apoderament de les dones, que el patriarcat ensenya de nou les seves urpes  i contraataca amb la intenció de revertir el terreny guanyat en la lluita per desmuntar les estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les dones d’arreu del món al llarg de tot el seu cicle vital. Però la xarxa teixida pels feminismes ens encoratja a resistir i persistir enfront dels envits de la resistència patriarcal que vol preservar els seus privilegis, en detriment d’una igualtat real entre dones i homes. Les dones som ciutadanes de ple dret i les lleis no són una moneda de canvi per assolir el poder.

Des del govern, els moviments feministes i el conjunt de la societat hem de vetllar i refermar que no estem disposades a fer ni un pas enrere. No ens ho podem permetre com a societat. Hem d’avançar, recollint l’herència i l’experiència de les nostres predecessores,  per desmuntar definitivament un sistema patriarcal que oprimeix dones i homes en un model androcèntric que nega els drets fonamentals de les persones.

En aquesta línia, per avançar cap a una societat justa i igualitària per a totes les persones, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones, està a punt d’aprovar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022,  en què es recullen actuacions en tots els àmbits. Aquesta eina desenvolupa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i defineix un conjunt de mesures per incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat, així com per lluitar per l’erradicació de la violència masclista. Volem destacar especialment que aquest pla de ben segur suposarà un enfortiment del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i de les gairebé 400 entitats que en formen part.

Aquest 8 de març reivindiquem la sororitat i els feminismes com a motor de canvi per assolir la igualtat efectiva i real i derrocar el patriarcat d’una vegada per totes!

Accions del document

Servei d'Informació i Atenció a les Dones

 

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Roses, és un servei específic per a les dones de Roses i un espai de relació que ofereix informació, orientació i assessorament, des d'una perspectiva de gènere i facilita l'accés als recursos de l'entorn. 

Els objectius del SIAD són els següents: 

  • Oferir assessorament i atenció  des d'un punt de vista integral a les dones de Roses
  • Promoure accions de sensibilització social al voltant de la violència de gènere i de les desigulatats de gènere
  • Potenciar la participació de la dona a la vida pública i fomentar l'associacionisme femení

 

Els serveis que ofereix el SIAD són:

  • Servei d'Informació general sobre els recursos, programes, activitats i equipaments de Roses, que tinguin interès per a les dones de la població, ja siguin organitzades des del mateix SIAD, ja siguin projectats des de les diferents entitats i associacions
  • Assessorament legal i jurídic especialitzat des d'una perspectiva de gènere
  • Assessorament psicològic per motius de gènere
  • Serveis d'atenció especialitzada en l'àmbit de la violència de gènere

 

Contacte:

Departament de Benestar Social

siad@roses.cat

Accions del document

Tallers de prevenció de les violències als centres educatius de Roses curs 2018/2019

Tallers de prevenció de les violències als centres educatius de Roses curs 2018/2019

Al llarg del curs 2018-19 s’han dut a terme 61 tallers de Prevenció de les violències, als Centres de Primària i Secundària del Municipi de Roses.

S’han realitzat a les instal·lacions dels mateixos centres educatius i totes les activitats tenen una durada d’entre una i dues hores en funció del curs al que van dirigides.

Han participat en els tallers un total de 1.471 alumn@s i han estat presents un total de 70 membres dels diferents equips docents i/o educatius.

La distribució per sexes de l’alumnat participant ha estat, aproximadament, d’un 51% noies i un 49% nois.

En tots els tallers que es realitzen els objectius comuns són oferir un espai de reflexió i qüestionament, donar eines per dur a terme aquesta reflexió, identificar situacions de violència, visibilitzar tipus i situacions d’abús i desigualtat i analitzar els factors que intervenen en aquestes situacions (què comporten i a qui).

La metodologia utilitzada en els tallers és participativa i dinàmica. Això permet que l’alumnat pugui opinar, expressar el què sent i connectar amb el que senten els altres. Es treballen els diferents continguts a través de la proposta d’activitats variades que aporten dinamisme al taller i alhora el fan distret i divertit. S’utilitzen diferents eines per abordar els continguts i assolir els objectius establerts com poden ser la música, la presentació d’un vídeo, la dramatització d’un conte, etc.

 

Activitat subvenionada en part  amb fons del Pacte d'estat de violència de gènere als ajuntaments, del "Ministerio de la Presidència, Relaciones con las Cortes e Igualdad"

 

Accions del document

Logo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad color

Logo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad color
Logo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad color
Full-size image: 1.08 MB | View image Visualitza Download image Descarrega

Accions del document

Accions del document