Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Prevenció i Tractament de les Addiccions

 

Des de l'any 1993, el departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses presta de manera ininterrompuda el Programa de Prevenció i Tractament de les Addiccions.

Amb els anys, la tipologia de pacients i la tipologia de les noves addiccions ha anat canviant, però des de sempre s'ha apostat pels programes de detecció precoç, pel treball amb els diferents sectors socials que estan en contacte bàsicament amb població jove (escoles, instituts, associacions de pares, lleure,etc.) en un intent de reduir, de fer disminuir el nombre de consumidors joves i allargar l'edat dels primers consums de substàncies legals. Amb la nova onada d'addiccions de tipus social (addiccions a pantalles, addicció a conductes sexuals, a relacions addictives...) hem volgut ser pioners i oferir un treball dins dels IES per tal de fer reflexionar a l'alumnat sobre aspectes d'entrada normals, com el joc, el sexe, les relacions humanes.


Els objectius generals del programa són:

 • Assessorar a docents i altres professionals sobre temàtiques relacionades amb les addiccions
 • Detectar precoçment el major nombre de casos i situacions de possibles addiccions
 • Oferir alternatives als joves fora dels contextos de risc
 • Atendre les famílies amb situacions d'exclusió social pels problemes d'addiccions
 • Afavorir la integració social dels usuaris de serveis socials amb problemes d'addiccions
 • Donar suport als serveis mèdics del CAP en el treball de les addiccions

 

Com s'organitza la intervenció:

 A nivell assistencial, en el cas d'addiccions químiques

 • Desintoxicació si cal, a nivell ambulatori o desintoxicació a nivell hospitalari
 • Seguiment a les dependències del departament de Benestar Social  per part del psicòleg especialitzat en addiccions per abordar la deshabituació
 • Treball d'habilitats socials i prevenció de recaigudes, així com, si cal, d'inserció laboral o social en coordinació amb treballadors/es socials i educadors/es socials de l'àrea de benestar social


A nivell assistencial, en el cas d'addiccions no químiques:

 • Treball de deshabituació per part del psicòleg especialitzat amb els pacients sovint amb ajuda i col.laboració de la família
 • Coordinació amb d'altres especialistes

A nivell preventiu:

 
 • Es realitza un conjunt d'activitats específiques a les escoles i instituts de Roses al llarg de l'any. Cada centre docent valora i escull la proposta que creu més convenient en funció de les necessitats i expectatives del centre. Les temàtiques principals treballades per grups als diferents centres giren al voltant de la prevenció del tabaquisme, habilitats socials, adolescència, prevenció de les addiccions a les pantalles, la pressió del grup, programa de prevenció sobre el consum de cànnabis, el consum d'alcohol el cap de setmana, accidents de trànsit i consum de substàncies, drogues de disseny i estimulants, l'ús i abús de les noves tecnologies...
 • Xerrades per a pares sobre les addiccions
 • Assessorament a mestres i professors
 • Presentació de material preventiu a nivell comunitari.

 

El servei es presta al departament d'Acció Social. Cal demanar cita prèviament.

Accions del document