Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Atenció a la Gent Gran - Dependència

Llei de la Dependència

 

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel.lectual o sensorial.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per poder accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a "Llei de la Dependència".

Des dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Roses s'ofereix l'ajuda necessària per a acollir-se als serveis i prestacions de la llei. Assessorament per tramitar la sol.licitud, valoració individual de cada sol.licitud, gestió i seguiment dels ajuts assignats...

En aquest sentit, un cop reconegut el grau de dependència s'inicia el Programa Individual d'Atenció (PIA). Aquest és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre tots els serveis i prestacions previstes i adequades al seu grau de dependència.

Per informació i tramitació cal adreçar-se als serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Roses.

 

Més informació relacionada amb persones amb dependència, Generalitat de Catalunya.

Accions del document

Àpats a domicili per a la Gent Gran

Servei d'àpats a domicili per a la gent gran de Roses que viuen soles o en parella
 • Que és?

És un servei d'àpats a domicili per a la gent gran de Roses que viu sola o en parella i que per les seves circumstàncies personals o familiars, econòmiques, d'edat, de salut o de mobilitat, tenen especials dificultats en cobrir de forma adequada la seva alimentació diària.

La resodència de gent gran de Roses elabora els àpats de manera adaptada a les diferents necessitats de la gent gran i controlats pels serveis mèdics propis de la residència.

El servei consisteix en el repartiment a domicili de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, d'un àpat format per dos plats i postres.

El cost del servei pot ser subvencionat parcialment o totalment per l'Ajuntament de Roses, en funció de la situació econòmica, familiar i social de cada sol·licitant. Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament es farà una proposta d'aportació econòmica en cada cas de manera personalitzada.

 • Com sol·licitar el servei?

   Cal sol·licitar cita prèvia al departament d'Acció Social

 

 • Quina documentació cal presentar?

  DNI
  Documentació acreditativa situació econòmica
  Informe mèdic relatiu a les pautes alimentàries que requereix el/la sol·licitant 

 

 

 

Accions del document

SAD - Servei d'atenció domiciliaria

 

El Servei d'Ajuda a Domicili és un servei que consisteix en un conjunt d'activitats realitzades bàsicament a la llar de la persona i/o família i dirigides a proporcionar atencions personals, així com també, suport a aquelles persones i/o famílies amb manca d'autonomia personal.

L'objectiu principal del servei és el de promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, potenciant la seva autonomia personal i garantint unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i comunitari.

Depenent del perfil i les necessitats de l'usuari/ària, així com dels objectius proposats en cada cas, la prestació pot incloure diferents tasques o activitats:

 • Recolzament en la higiene i i cura personals (rentat corporal, ajudar a vestir, tallar ungles...)
 • Cura i control de l'alimentació (organització dels àpats, preparació i cuinat dels aliments...)
 • Cura de la salut i control de la medicació (administració de la medicació, realització de petites cures d'acord amb les prescripcions mèdiques...)
 • Mobilització i transferència dintre de la llar (ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure's, mobilitzacions i canvis de postura...)
 • Ensinistrament en l'aprenentatge d'hàbits relacionats amb la cura de la llar i l'organització domèstica, la cura personal i l'atenció a la infància, persones grans o persones en situació de dependència.
 • Companyia, tant al domicili com a l'exterior per evitar situacions de solitud i aïllament i suport en les relacions amb els veïns, familiars i persones del seu entorn.
 • Acompanyament fora de la llar, quan aquest resulti imprescindible, per a possibilitar la participació de l'usuari en activitats de caràcter educatiu, terapèutic o social, així com la realització de diverses gestions com visites mèdiques, tramitació de documents i altres.
 • Cura de l'ordre de l'habitatge
 • Cura de la roba dintre de la casa
 • Realització de compres domèstiques a compte de l'usuari
 • Altres tasques de la vida quotidiana domèstica per a les que la persona usuària es vegi incapacitada i que el professional responsable del cas determini.

Accions del document

Teleassistència

 

És un servei d'atenció a les persones mitjançant suport tecnològic que permet la comunicació amb un centre d'atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per poder ser atès immediatament en cas de necessitat.

L'objectiu principal del servei és el de donar suport a les persones amb dificultats d'autonomia perquè puguin romandre al seu domicili el major temps possible i al mateix temps, afavorir l'autonomia de la persona gran que viu sola o amb discapacitats, augmentant la seva qualitat de vida.

L'Ajuntament de Roses, com a complement al servei de teleassistència, ofereix el servei de custòdia de claus. En casos determinats (per manca de família al municipi o per poca xarxa relacional de la persona gran) es pot deixar una còpia de les claus de l'habitatge custodiades a la seu de la Policia Local de Roses, per tal de ser utilitzades només en cas d'emergència.

Accions del document

Tallers de memòria

 INFORMACIÓ TALLERS DE MEMÒRIA 

Referent a l’edició dels tallers de memòria i gimnàs previstos per la tardor 2020, atesa la situació actual, generada per la pandèmia de la COVID-19, per evitar-ne la propagació i possibles rebrots, queden anul·lats, ja que la seva realització no serà possible per calendari aquest any. Aquests tallers, com ja sabeu, van adreçats a persones grans, i per tant de risc. Esperem que a la primavera 2021 la situació hagi canviat i es puguin reprendre de nou.


Tot i no realitzar els tallers, volem fomentar que les persones grans continuïn exercitant la memòria i les capacitats mentals, així com afavorir el contacte entre ells. Per això, des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà tornaran a enviar exercicis en els grups de WhatsApp que ja van fer tallers durant la primavera 2020, i mantindran contacte amb ells, resolent dubtes, comentant solucions.


Per aquelles persones que no tenen accés a les noves tecnologies el Consell Comarcal de l'Alt Empordà farà arribar a l'Ajuntament un dossier per les persones grans que estiguin interessades a tenir els exercicis en format paper. Per altra banda, totes aquelles persones interessades a exercitar la memòria, i fer els exercicis, tenir accés als reptes, només s’han de posar en contacte al telèfon 659.683.070 via missatge de WhatsApp o trucada i els hi faran arribar. No cal que hagin fet els tallers o estar apuntats, està obert a tota la població

 


 

L'objectiu principal dels tallers de memòria és el de fomentar la promoció de la salut i un envelliment saludable i satisfactori a partir de l'exercici mental.

En el taller de memòria s'entrenen les capacitats que intervenen en la memòria i d'altres facultats mentals relacionades, coneixent el seu funcionament i aprenent a utilitzar estratègies que les millorin.

Les funcions principals són:

 • Exercitar el treball mental
 • Adquirir i conèixer hàbits saludables
 • Conèixer el funcionament de la memòria i estratègies que en millorin el funcionament
 • Estimular les capacitats mentals
 • Fomentar l'autonomia
 • Aprendre a relaxar-se
 • Fomentar l'interacció social
 

Cada taller consta de 12 sessions, d'una hora per setmana. D'aquestes, 3 sessions són a càrrec d'una fisioterapeuta i 9 sessions a càrrec d'una psicòloga, treballador/a social o educador/a social.

Els tallers es realitzen anualment a través dels casals d'avis del municipi.

Accions del document

Aules de formació cultural per a la gent gran

 

L'Ajuntament de Roses col.labora des de fa anys, primer amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i posteriorment amb l'Associació per la formació cultural de la Gent Gran de l'Alt Empordà, per dur a terme el cicle de conferències "Aules de Formació Cultural per a la Gent Gran", que tenen l'objectiu principal de contribuir a la promoció cultural a la comarca en aquest sector de la població.

Anualment es programen un seguit de conferències a tota la comarca de l'Alt Empordà. Alguna d'aquestes conferències, fruit de la col.laboració esmentada, es realitzen a Roses.

Accions del document

Homenatge a la Gent Gran 2024

  

6 d'abril de 2024

Des de l'any 1948 se celebra a Roses la festa de la Gent Gran amb l'objectiu d'homenatjar i donar reconeixement a les persones grans del poble.

Programa:

11.30 h Reunió d’homenatjats, padrins i autoritzats davant l’Ajuntament, a la plaça de Catalunya, acompanyats de la Colla Gegantera.

12.00 h  Ofici solemne a l’església parroquial

13.30 h    Obertura de l’acte públic d’Homenatge a la Vellesa a la Plaça Frederic   Rahola

14.00 h Dinar mariner (pica-pica i arròs) i, tot seguit, imposició de medalles commemoratives als homenatjats que assisteixen a la festa per primera vegada.

Tot seguit:  Ball

 
Nascuts l'any 1954 i anteriors 
 
Inscripcions: del 18 al 22 de març al SAC de l'Ajuntament de Roses de 10 a 13 h
                        

Entrada gratuïta
Aforament limitat
 

Accions del document

CARTELL FESTA DE LA GENT GRAN 2024

PDF document icon cartell festa vellesa_6 abril 2024.pdf — Document PDF, 308 KB (315995 bytes)

Accions del document

Projecte +60

Tallers participaitus destinats a les persones majors de 60 anys

Projecte +60 - Llegir Més

Accions del document