Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

SAD - Servei d'atenció domiciliaria

 

El Servei d'Ajuda a Domicili és un servei que consisteix en un conjunt d'activitats realitzades bàsicament a la llar de la persona i/o família i dirigides a proporcionar atencions personals, així com també, suport a aquelles persones i/o famílies amb manca d'autonomia personal.

L'objectiu principal del servei és el de promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, potenciant la seva autonomia personal i garantint unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i comunitari.

Depenent del perfil i les necessitats de l'usuari/ària, així com dels objectius proposats en cada cas, la prestació pot incloure diferents tasques o activitats:

 • Recolzament en la higiene i i cura personals (rentat corporal, ajudar a vestir, tallar ungles...)
 • Cura i control de l'alimentació (organització dels àpats, preparació i cuinat dels aliments...)
 • Cura de la salut i control de la medicació (administració de la medicació, realització de petites cures d'acord amb les prescripcions mèdiques...)
 • Mobilització i transferència dintre de la llar (ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure's, mobilitzacions i canvis de postura...)
 • Ensinistrament en l'aprenentatge d'hàbits relacionats amb la cura de la llar i l'organització domèstica, la cura personal i l'atenció a la infància, persones grans o persones en situació de dependència.
 • Companyia, tant al domicili com a l'exterior per evitar situacions de solitud i aïllament i suport en les relacions amb els veïns, familiars i persones del seu entorn.
 • Acompanyament fora de la llar, quan aquest resulti imprescindible, per a possibilitar la participació de l'usuari en activitats de caràcter educatiu, terapèutic o social, així com la realització de diverses gestions com visites mèdiques, tramitació de documents i altres.
 • Cura de l'ordre de l'habitatge
 • Cura de la roba dintre de la casa
 • Realització de compres domèstiques a compte de l'usuari
 • Altres tasques de la vida quotidiana domèstica per a les que la persona usuària es vegi incapacitada i que el professional responsable del cas determini.

Accions del document