Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Teleassistència

 

És un servei d'atenció a les persones mitjançant suport tecnològic que permet la comunicació amb un centre d'atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per poder ser atès immediatament en cas de necessitat.

L'objectiu principal del servei és el de donar suport a les persones amb dificultats d'autonomia perquè puguin romandre al seu domicili el major temps possible i al mateix temps, afavorir l'autonomia de la persona gran que viu sola o amb discapacitats, augmentant la seva qualitat de vida.

L'Ajuntament de Roses, com a complement al servei de teleassistència, ofereix el servei de custòdia de claus. En casos determinats (per manca de família al municipi o per poca xarxa relacional de la persona gran) es pot deixar una còpia de les claus de l'habitatge custodiades a la seu de la Policia Local de Roses, per tal de ser utilitzades només en cas d'emergència.

Accions del document