Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Àpats a domicili per a la Gent Gran

 • Que és?

És un servei d'àpats a domicili per a la gent gran de Roses que viu sola o en parella i que per les seves circumstàncies personals o familiars, econòmiques, d'edat, de salut o de mobilitat, tenen especials dificultats en cobrir de forma adequada la seva alimentació diària.

La resodència de gent gran de Roses elabora els àpats de manera adaptada a les diferents necessitats de la gent gran i controlats pels serveis mèdics propis de la residència.

El servei consisteix en el repartiment a domicili de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, d'un àpat format per dos plats i postres.

El cost del servei pot ser subvencionat parcialment o totalment per l'Ajuntament de Roses, en funció de la situació econòmica, familiar i social de cada sol·licitant. Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament es farà una proposta d'aportació econòmica en cada cas de manera personalitzada.

 • Com sol·licitar el servei?

   Cal sol·licitar cita prèvia al departament d'Acció Social

 

 • Quina documentació cal presentar?

  DNI
  Documentació acreditativa situació econòmica
  Informe mèdic relatiu a les pautes alimentàries que requereix el/la sol·licitant 

 

 

 

Accions del document