Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

Llei de la Dependència

 

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel.lectual o sensorial.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per poder accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a "Llei de la Dependència".

Des dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Roses s'ofereix l'ajuda necessària per a acollir-se als serveis i prestacions de la llei. Assessorament per tramitar la sol.licitud, valoració individual de cada sol.licitud, gestió i seguiment dels ajuts assignats...

En aquest sentit, un cop reconegut el grau de dependència s'inicia el Programa Individual d'Atenció (PIA). Aquest és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre tots els serveis i prestacions previstes i adequades al seu grau de dependència.

Per informació i tramitació cal adreçar-se als serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Roses.

 

Més informació relacionada amb persones amb dependència, Generalitat de Catalunya.

Accions del document