Serveis Socials
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: acciosocial@roses.cat - Tel. 972 15 29 26 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Mesures per a l'atenció per la violència masclista

Reforç al telèfon d'atenció per la violència masclista i creació d'un correu electrònic per si no pots trucar

GRATUÏT, CONFIDENCIAL I FUNCIONA 24 HORES

Telèfon:       900 900 120

mail:            900900120@gencat.cat

 

enllaços d'interès:

Campanya establiment segur: 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-establiment-segur/

 

RAI (Renovació):

El SEPE no atén presencialment. Les seves oficines romandran tancades. En cas de
renovació de la RAI, la sol·licitud s’ha de fer telemàticament, i des del SEPE es posaran
en contacte via telefònica amb la persona sol·licitant

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html

 

 

Accions del document