Presentació del nou cartipàs municipal de l’Ajuntament de Roses

Aquest matí s'ha presentat a Roses la nova distribució de les Àrees Municipals que integren l'Ajuntament, així com l'equip de regidors responsables de cada àmbit.
nou cartipàs

nou cartipàs

21/06/2007 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

El consistori queda estructurat en sis grans àrees: Planejament i Gestió Urbanística | Serveis a les Persones, Benestar Social i Família, Participació Ciutadana, Educació i Salut | Cultura, Festes, Joventut i Esports | Promoció Econòmica | Règim Interior, Economia i Hisenda | Territori, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana.A continuació es detallen els regidors responsables de cada àmbit, delegacions, així com els serveis i activitats inclosos a cada àrea.

Àrea de Planejament i Gestió Urbanística

Regidora: Sra. Magda Casamitjana i Aguilà, alcaldessa

Consell Rector d’Urbanisme: Comptarà amb la representació de tots els grups municipals que integren la corporació, inclosos els grups de l’oposició (CIU i ERC).

Coordinació Planejament: Sr. Artur Fonolleras Baiges

Coordinació Disciplina Urbanística: Sr. Agustí Donat i Romañach

 • Planejament urbanístic: tramitació dels instruments de planejament (plans urbanístics)
 • Gestió urbanística: reparcel·lacions, expropiacions, projectes urbans
 • Patrimoni
 • Edificació i activitats: llicències urbanístiques, ordres d’execució, infraccions urbanístiques

 Àrea de Serveis a les Persones, Benestar Social i Família, Participació Ciutadana, Educació i Salut

Regidor: Sr. Antoni Rodríguez López

 • Relacions ciutadanes i Participació
 • Educació: Escoles, llar d’infants, relacions amb òrgans d’ensenyament i associacions de pares i mares d’alumnes.

Regidora: Sra. Francisca Martin Mendoza

 • Serveis socials: benestar social, formació adults, tallers ocupació, casals, voluntariat
 • Salut pública: assistència sanitària, drogodependències
 • Promoció de la família

Àrea de Cultura, Festes, Joventut i Esports

Regidor: Sr. Carles Ferrer i Casademont

 • Cultura: publicacions, biblioteca, teatre, oficina català, patrimoni històric cultural, Ciutadella, escola de música
 • Festes i altres tradicions. Comissió de Festes
 • Esports: instal·lacions esportives, activitats esportives, casals esportius
 • Joventut: informació juvenil, lleure, promoció d’activitats

Àrea de Promoció Econòmica

Regidor: Sr. Agustí Donat i Romañach

Delegació especial per a l'Àrea de Turisme i Comerç, regidor Sr. Gaspar Gallego González

 • Turisme i promoció: Turisme, comerç, promoció econòmica i promoció de la ciutat
 • Promoció de la Ciutat, Zona Industrial. Promoció mercat municipal i zones comercials
 • Habitatge

Àrea de Règim Interior Economia i Hisenda

Regidor: Artur Fonolleras Baiges

Delegació especial per a l'Àrea de Serveis Econòmics, regidor Sr. Manuel José Escobar Yegua.

 • Serveis generals: secretaria, assistència jurídica, contractació, responsabilitat patrimonial, assegurances, recursos humans
 • Serveis econòmics: intervenció, pressupostos, gestió tributària, tresoreria, recaptació

Àrea de Territori, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana

Regidor: Sr. Francisco Martínez Pérez

Delegació especial per a l'Àrea de Serveis públics, Via Pública i Medi Ambient, regidor Sr. Joan Esteve Danés

 • Seguretat ciutadana: protecció civil, policia local, grua, dipòsit de vehicles, senyalització vial, semàfors

 • Informàtica, noves tecnologies, GIS, patrimoni, arxiu municipal i oficina informació ciutadana

 • Serveis públics: mercat cobert, cementiri, subministrament d’aigua, clavegueram, sanejament, enllumenat públic, recollida escombraries, tractaments residus, deixalleria, neteja viària
 • Via pública: brigades municipals, manteniment urbà, ocupació de la via pública, mercat via pública, conservació camins, platges, parc i jardins Manteniment edificis municipals
 • Medi ambient: protecció i intervenció mediambiental, agenda local 21, patrimoni natural, llicències activitats, llicències ambientals, consum, control aliments i begudes.

Tinences d’alcaldia

1r: Sr. Agustí Donat
2n: Sr. Artur Fonolleras
3r: Sr. Antonio Rodríguez
4rt: Sr. Gaspar Gallego
5è: Sr. Francisco Martínez

Les societats municipals, obertes a la participació de tots els grups municipals

Per primera vegada, les societats municipals ROSERSA, PRODER, PORT DE ROSES, així com la FUNDACIÓ ROSES HISTÒRIA I NATURA i el CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, comptaran amb la representació de tots els grups municipals que integren l’Ajuntament, inclosos els de l’oposició (CIU i ERC).

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Documents

Accions del document