Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT (RECREATIVES-ESPECTACLES)

COMUNICACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT (RECREATIVES-ESPECTACLES)

Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia? 
Simplement cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu models normalitzats a tal efecte. 
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis i s’hi continua exercint la mateixa activitat. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) o el canvi / modificació d’ús
A tall d'exemple hi trobem:
  • Bars musicals, discoteques, tots ells amb un aforament potencial inferior a 150 persones
  • Establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.

Característiques

Unitat tramitadora : Àrea de Medi Ambient
Òrgan de resolució : 
Lloc de presentació : Servei d'atenció ciutadana
Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
Normativa legal: 
  1. Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  2. Art. 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  3. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Preu / taxes : 
- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Comunicació d'activitat recreativa /
espectacle).157,49 €
La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

 


Com es fa

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:
En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:
  • Sol·licitud de comunicació de canvi de titularitat d'activitat recreativa.
  • Declaració responsable relativa a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons preveu el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Declaració conjunta de canvi de titularitat


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet