Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS RECREATIVES-ESPECTACLES

COMUNICACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS RECREATIVES-ESPECTACLES

Com es tramita un canvi de titularitat d’una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia? 
Simplement cal formalitzar la Comunicació de canvi de titularitat, aportant entre altres, les dades del nou titular i la renúncia de l’anterior. Més avall trobareu models normalitzats a tal efecte. 
Cal tenir present que només és procedent un canvi de titularitat quan el local es traspassa sense haver-hi realitzat canvis i s’hi continua exercint la mateixa activitat. En el cas que es necessiti reformar el local, redistribuir d’espais, modificar els serveis oferts, etc... primer cal sol·licitar-ne la llicència d’obres corresponent (comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que calgui realitzar) o el canvi / modificació d’ús
A tall d'exemple hi trobem:
  • Bars musicals, discoteques, tots ells amb un aforament potencial inferior a 150 persones
  • Establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.

Característiques

Unitat tramitadora : Àrea de Medi Ambient
Òrgan de resolució : Alcaldia

Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
Normativa legal
  1. Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  2. Art. 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  3. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
• Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària
(IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394)

• Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents: 

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Comunicació d'activitat recreativa /
espectacle.157,49 €
La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

 


Com es fa

Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:
En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:
  • Sol·licitud de comunicació de canvi de titularitat d'activitat recreativa.
  • Declaració responsable relativa a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons preveu el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Declaració conjunta de canvi de titularitat
Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents  que presentin.


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet