Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A L'AJUNTAMENT DE ROSES

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A L'AJUNTAMENT DE ROSES

Reclamacions que fan particulars o empreses a l'Ajuntament per danys patits en els seus béns i drets


Característiques

  • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
  • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal: Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
  • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

  • Documentació necessària:

- D'acord amb l'article 6 del RD 429/1993, quan el procediment s'iniciï a instància de l'interessat, la reclamació s'ha de dirigir a l'òrgan competent i s'ha d'ajustar al que preveu l'article 70 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En la reclamació s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir, i ha d'anar acompanyada de totes les al·legacions, els documents i les informacions que s'estimin oportuns i de la proposició de prova, i s'hi han de concretar els mitjans de què es pretén valer el reclamant.

- Si l'òrgan competent admet la reclamació, el procediment s'ha d'impulsar d'ofici en tots els tràmits i es pot acordar l'acumulació de la reclamació a un altre procediment amb el qual mantingui una identitat substancial o una connexió íntima. Contra l'acord d'acumulació no és procedent cap recurs.

  •  Documentació resultant:

- Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local


Documents


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet