Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / RENOVACIÓ TITULARITAT PARADES MERCAT DE NO SEDENTARIS

RENOVACIÓ TITULARITAT PARADES MERCAT DE NO SEDENTARIS

Renovar la titularitat de les parades del mercat de no sedentaris (mercat setmanal).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: - Reglament del mercat de no sedentaris
 • Preu / taxes:
  • Taxa per ocupació de la via pública:                     77,37 € per metre lineal i any
  • Taxa per recollida de residus:

                  Per cada lloc de venda, fins a 10 ml.:             87,49 €
                  Per cada lloc de venda, a partir de 10 ml.:   174,98 €

   


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • No cal presentar instància perquè l'autorització anual es prorroga automàticament.
  • No obstant, els marxants estan obligats a comunicar a l’Ajuntament, per escrit, qualsevol variació dels requisits expressats en l’article 8 del Reglament del mercat de no sedentaris.
 • Documentació resultant:

  Notificació acord de la Junta de Govern Local

 • Observacions:

  Segons l'article 15 del Reglament del mercat de no sedentaris:

  • L'autorització per a l’exercici de la venda no sedentària es concedeix pel termini d’un any i es prorroga automàticament, per períodes iguals, mentre no variïn els requisits de la condició de marxant expressats en l’article 8è i que varen motivar l’autorització
  • Els marxants estan obligats a comunicar a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat al Registre d’entrada qualsevol variació dels requisits expressats en l’article 8è, sense perjudici de l’actuació inspectora de l’Ajuntament.
  • L’incompliment d’algun requisit expressat en l’article 8è o la manca de pagament de l’anualitat dins el termini establert determinarà la baixa d’ofici del padró del mercat de no sedentaris.


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet