NORMES DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE ROSES - DEROGAT

Resum
Actualització del text refós de les NNUU del PGOU de 1993 aprovades per la CTU el 26/03/2003
Regidoria:
Matèria:
Urbanisme i Habitatge
Lloc i data de publicació:
BOP: 18-12-2003, DOGC: 03-07-2003,

Accions del document