Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats amb incidència ambiental.

Resum

L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Roses, dins del marc normatiu integrat per la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24de setembre de 1996, (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), el Reglament general de desplegament aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig (en endavant, RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS) i la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

PDF document icon — PDF document, 104 KB (106521 bytes)
Regidoria:
Infraestructura i Serveis Públics,Medi ambient
Matèria:
Comerç,Medi Ambient
Entrada en vigor:
2006/07/07 00:00:00 GMT+2
Lloc i data de publicació:
BOP: 117 de 20/06/2006,

Accions del document