Ordenança municipal de tinença d'animals

Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Medi Ambient
Entrada en vigor:
2021/10/11 00:00:00 GMT+2
Lloc i data de publicació:
BOP Girona núm. 181 - 20 de setembre de 2021

Accions del document