Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Preinscripció curs 2023-2024. Centres educatius. Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatoria.

ESCOLES I INSTITUTS

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 

- Publicació de l'oferta inicial: 3 de març de 2023.

- Període de presentació de sol·licituds:
a) Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023, ambdós inclosos.
b) Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2023, ambdós inclosos.
La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2023.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023.

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 27 d'abril de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 3 de maig de 2023.

- Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada: 11 de maig de 2023.

- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos.

- Publicació de l'oferta final: 9 de juny de 2023.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2023.

- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o l'ESO: del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2023.

   

 
 

Accions del document