Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

Recollida concertada de poda domèstica i trastos vells

Coincidint amb les primeres fases de la implantació del nou contracte de residus i neteja urbana de Roses, es posa en servei el nou sistema de recollida concertada de restes vegetals i de poda domèstica, amb l'objectiu de racionalitzar la recollida d'aquesta fracció i evitar imatges d'acumulacions desordenades de restes de poda a l'espai públic.

Els usuaris privats podran concertar amb l'empresa concessionària del servei (FCC) el dia i hora de recollida, telefonant al telèfon de la deixalleria.  La primera vegada, per recollir les saques de 1 m3  ("big bags"), cal adreçar-se a les oficines de la deixalleria municipal de Roses, i després, cada vegada que es realitzi una recollida se li retornarà la mateixa saca o se li'n subministraran de noves si es troben en mal estat, en el seu mateix domicili.
 

FULLETÓ EXPLICATIU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS

 
 
Adreça: Ctra de les Arenes, s/n 
Telèfon: 972257005
a/e: francesca.simon@fcc.es
 
Horaris:
  • Hivern, de dilluns a dissabte, de 08:00 a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h
  • Estiu (juny, juliol, agost i setembre), de dilluns a dissabte, de 08:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h
  • Diumenges i dies festius (tot l'any): De 9:00 a 13:00 h
 El servei està dirigit exclusivament als usuaris domèstics, és gratuït, i preveu una recollida màxima de 3 saques de 1 m3 de forma excepcional (màxim una recollida a la setmana). Cal tenir present que es tracta d'un servei destinat a usuaris domèstics i per tant no és esperable la generació de grans quantitats de residu.
 
Un cop concertada la data de recollida, la nit abans es podrà dipositar el residu verd, de forma ordenada dintre les saques, a l'espai públic.
 
Pel que fa als serveis professionals de la jardineria, de forma excepcional, es permet fer ús de la deixalleria municipal per a la gestió d'aquest residu de forma gratuïta fins a una quantitat de 3 m3. 

S'ha de recordar que l'abocament de residus a l'espai públic genera un fort impacte negatiu en la qualitat urbana, i pot comportar una sanció de fins a 400 €.
 
Finalment, de la mateixa manera que els residus vegetals, la recollida d'objectes voluminosos en desús (trastos vells) també es continua realitzant de forma concertada, per la qual cosa cal telefonar a la deixalleria, concertar la data de recollida i la nit abans es podran dipositar els objectes a la via pública, davant del domicili.
 
 
 
 
 
 

Accions del document