El pressupost de Roses del 2021 s’adapta a les necessitats socials i econòmiques de la Covid19

• Augmenta d’un 32,75% la dotació econòmica de l’Àrea d’Acció Social per fer front a les necessitats socials del municipi • El 31 de desembre l’Ajuntament assolirà un deute 0 • Les inversions ascendeixen a 2.330.800 €, destinats fonamentalment a la millora urbana de les diferents zones residencials del municipi • Es mantenen les partides assignades durant 2020 per fer front a les conseqüències de la Covid-19 i impulsar l’activitat econòmica i turística a la població
22/10/2020 15:04 -    

Avui, dijous 22 d’octubre, ha tingut lloc la sessió plenària d’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Roses per a l’exercici 2021, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament i de les tres societats municipals dependents, el qual ascendeix a un import total consolidat de 38.492.705 €. Aquesta xifra representa respecte a 2020 un decrement d'un 1%. El pressupost ha obtingut 10 vots a favor (9 govern+1 Lliures), 6 abstencions (PSC, PP i C's) i cap vot en contra.

 

Pensat per fer front a la crisi de la Covid-19

 

L’àrea municipal que més reforçarà el seu pressupost és la d’Acció Social, que augmenta un 32,75% la seva dotació per fer front a les necessitats socials que es puguin produir a la població amb motiu de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Els serveis que passen a reforçar-se són la partida destinada al Centre de Distribució d’Aliments -que es duplica passant de 30.000 a 60.000 €-, l’aportació de 120.000 € al servei comarcal Targetes Moneder, la incorporació en règim de mitja jornada d’un dinamitzador comunitari i d’un treballador per al servei d’acollida, la disposició de 2 places a la residència geriàtrica Nova Vida (fins ara el consistori disposava d’una única plaça), i la creació d’una partida destinada a la gestió dels habitatges d’ús social municipals. Es manté, a més, la partida de 100.000 € destinada a prestacions d’urgència social.

 

També es veu augmentada en un 25,3%, l’àrea de Promoció Econòmica que, amb un pressupost de 526.000 €, mantindrà les dotacions incorporades excepcionalment aquest 2020 per impulsar el sector comercial i econòmic del municipi, mitjançant campanyes de dinamització i reactivació de la restauració i el comerç i accions conjuntes amb l’empresariat, d’acord al Pla de xoc per fer front a l’impacte de la Covid elaborat aquest any. El pressupost 2021 incorpora també una partida de 50.000 € destinada a subvencionar els negocis per a innovació tecnològica.

 

L’Àrea de Turisme, per la seva banda, continuarà apostant pel posicionament turístic de la destinació a través de campanyes de gran abast en mitjans de comunicació, xarxes socials i suports publicitaris (78.000 €), parant una especial atenció en el mercat estatal per tal de captar el turisme de proximitat d’acord a les tendències del moment actual.

 

A més, ampliarà en 10.000 € la partida destinada enguany al nou programa de Turisme Actiu impulsant activitats de contacte amb la natura, esport i benestar, programa que ha assolit un gran èxit de participació, i mantindrà les activitats de Turisme Familiar (34.400 €) i Turisme Enogastronòmic (12.000 €). Per últim, Turisme de Roses incorporarà també la dotació necessària (30.000€) per a la creació d’una nova proposta que situarà la població com a porta d’entrada de la DO Empordà amb activitats que giraran entorn al món de l’oli i el vi i manté la partida.

 

Sense augmentar la pressió fiscal

 

Un any més, Roses torna a congelar la totalitat dels seus tributs i taxes per a 2021 per no augmentar la càrrega fiscal de les famílies i empreses del municipi, atesa la complicada conjuntura econòmica derivada de la crisi de la Covid-19.

 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament assumirà a més els increments de la taxa de l’abocador comarcal i del canon de residus, que en 2021 suposaran una pujada de 235.000 € per al municipi, així com l’augment del servei d’abastament d’aigua (53.000€), evitant així que aquests imports repercuteixin en el rebut dels particulars.

 

Endeutament 0 a 31 de desembre

 

Gràcies a la no concertació de nous crèdits i a la política de contenció econòmica, l’Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament durant els darrers anys. Al llarg de 2020, a més, s’han tramitat expedients d’amortització anticipada per un import total de 4.021.250 € provinents del superàvit aconseguit amb les liquidacions dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

 

Pel que fa a l’any 2021, l’amortització de crèdit prevista serà per la totalitat del deute municipal restant, que ascendeix a 872.000 €, la qual cosa possibilitarà que a 31 de desembre de 2021, l’Ajuntament de Roses no tindrà endeutament.

 

Més d’un milió d’euros en subvencions

 

En l'apartat de suport a l'associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d'un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2021, 1.191.775€. a subvencions a entitats i associacions.

 

Les noves inversions, autofinançades o subvencionades

 

El pressupost de l’Ajuntament de Roses destinarà 2.330.800 € a la partida d'inversions, que provindran de recursos propis municipals (1.730.450 €), subvencions (516.000 €) i contribucions especials i quotes d’urbanització (84.350€).

 

Es destinen principalment a projectes urbanístics per millorar l’accessibilitat, el paisatge urbà i mantenir l’atractiu turístic de la població, parant especial anterior en què els diferents projectes s’estenguin al màxim d’urbanitzacions i àrees residencials del municipi.

 

Entre aquestes inversions destaquen:

 

- Urbanització Camí Turó Ullastrell 143.800 €

 

- Aparcament provisional Clot dels Franquets (Sta Margarida- New Orleans) 50.000 €

 

- Passera Riera Ginjolers / Mas Oliva 90.000 €

 

- Vorera Gran Via/ Quana 40.000 €

 

- Projectes Pressupostos participatius 300.000 €

 

- Millora vorera nord canal Clot dels Franquets 106.000 €

 

- Ampliació voreres cruïlla ctra. Arenes /Benet Falp i Mates 70.000 €

 

- Expropiació i adquisició de finques 437.000 €

 

- Millores voreres i via pública 80.000 €

 

- Millores platges (cadires amfíbies, passeres, dutxes adaptades,...) 32.000 €

 

- Millores instal·lacions i consolidació Ciutadella 73.100 €

 

- 1a Fase millora xarxa abastament aigua potable 200.000 €

 

- Millores centres escolars: 60.000 €

 

- Millores equipaments municipals: (biblioteca, cementiri, teatre, edificis mun...) 84.800 €

 

- Equips processos informació 230.500 €

 

Per la seva banda, dins el Pla d’inversions presentats per les empreses municipals, destaquen l’estabilització de la Platja de la Punta, la instal·lació de nous pantalans flotants i l’adquisició d’una embarcació tipus Pelíkan per part de Port de Roses; l’adquisició de material informàtic, d’aparells de classes virtuals d’analitzadors d’aigua i la renovació del revestiment del bany de vapor de Proder (Piscina de Roses); i l’adquisició d’un vehicle de jardineria i un vehicle i maquinària per al manteniment dels parcs urbans, per part de Rosersa.

 

Manteniment prestació de serveis i incorporació de millores

 

Altres dotacions per a serveis i millores previstes per a l’any 2021 són l’augment (41.000 €) del servei de Salvament i Socorrisme de les platges, que avançarà el seu inici al 15 de juny, l’increment en 50.000 € del contracte del Festival Sons del Món, la dotació d’una partida per al procés participatiu del Consell d’Infants i per a la creació d’un nou òrgan de participació per a adolescents, l’elaboració de l’estudi dels llocs de treball municipals, o les aportacions destinades a la celebració dels centenaris de l’AE Roses i de la Confraria de Pescadors i del 30è aniversari de l’Arxiu Municipal.

 

En definitiva, l'Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d'estabilitat establerts pel Govern de l'Estat i finalitzarà l’exercici sense endeutament, fets que li permeten disposar d'una bona solvència econòmica. realitzar noves inversions autofinançades o subvencionades i atendre les necessitats econòmiques i socials de la població, a més de la prestació dels serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius, sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans.

 

 

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document