Gestions i consultes municipals sense sortir de casa

L'Ajuntament de Roses posa en marxa a partir d'avui el nou servei Carpeta Ciutadana, una eina en línia i permanent (24 hores al dia/365 dies l'any) accessible des de la pàgina web municipal, que permet la consulta de dades i l'obtenció de certificacions municipals sense haver de desplaçar-se a les oficines del consistori. Obtenció de certificats i rebuts, modificació de dades personals, consulta d'expedients i instàncies, domiciliacions bancàries o pagament de tributs en període voluntari, són algunes de les tramitacions que el nou aplicatiu permet realitzar de forma àgil i immediata.
Gestions i consultes municipals sense sortir de casa

Alcaldessa presenta Carpeta Ciutadana

27/03/2014 10:44 -   Departament Comunicació i Premsa  

La Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament de Roses està disponible per a ordinadors, tauletes i smartphones i és accessible des de la web municipal www.roses.cat. Per accedir-hi, l'usuari únicament ha d'introduir el seu DNI i una clau d'accés que pot obtenir personalment al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses, ubicat al número 12 de la plaça Catalunya. L'accés també està disponible mitjançant certificació digital (idCAT, eDNI, FNMT,...)


Un cop identificat, l'usuari pot accedir als diferents apartats que conté el servei, dividits en cinc blocs: padró, tributs, recaptació, expedients i registre. Els diferents tràmits i consultes que es poden realitzar en els tres primers apartats són molt diversos, com ara volants d'empadronament i d'unitat familiar, consulta de l'historial d'empadronament, informació de tributs que la persona reuneix a Roses, valors i referències cadastrals d'immobles o terrenys, consulta i modificació de domiciliacions bancàries i de notificació, certificacions de béns o de pagaments, consulta i còpia de rebuts pagats, o pagaments de rebuts en període voluntari, entre d'altres.


Per la seva banda, l'apartat destinat a Registre permet revisar tots els escrits i sol·licituds que l'usuari ha presentat a l'Ajuntament i obtenir-ne una còpia segellada electrònicament, mentre que a la secció Expedients, l'usuari pot consultar els expedients que té en tràmit o ha tramitat amb l'Ajuntament. Entre les millores que el nou servei anirà introduint gradualment properament, es troben per exemple l'obtenció de còpies de la documentació presentada per instància, o la consulta de l'estat en la tramitació dels diferents expedients que l'usuari tingui en curs amb el consistori.

 

Per últim, l'apartat bústia de documents, permet emmagatzemar els certificats i documents extrets per l'usuari en les seves tramitacions, fent-los ràpidament recuperables i consultables en cas necessari.

 

Les consultes i certificacions que la Carpeta Ciutadana permetrà realitzar digitalment, arriben a comptabilitzar una cinquantena del total de certificacions que el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) atén diàriament en l'actualitat. Amb aquesta nova eina, doncs, el consistori vol establir mecanismes que permetin agilitzar i simplificar la seva gestió, permetent la reducció de desplaçaments i esperes innecessàries, així com un servei més àgil i ràpid als usuaris presencials del SAC.

 

Llistat de serveis i consultes:

 

Padró :

- Consulta de les dades actuals i moviments realitzats anteriorment

- Volant d'empadronament

- Volant de convivència (unitat familiar)

- Volant històric de moviments

- Comunicació a altres ens dels canvis de domicili (SS, AEAT, ...)

 

Tributs:

- Consulta dels objectes en propietat i les seves dades

- Certificat de bens

- Relació de bens

 

Recaptació:

- Consulta de rebuts pagats i pendents per exercici

- Pagament de rebuts en línia amb targeta de crèdit

- Impressió de tríptic per anar a pagar al banc

- Relació de rebuts pendents per pagar d'una sola vegada al banc

- Certificat de rebut pagat

 

Expedients:

- Estat dels expedients

- Entrada relacionada

 

Registre:

- Consulta dels registres d'entrada presentats

- Consulta dels registres de sortida

- Impressió del registre (E/S) segellat

 

Domiciliacions bancàries:

- Manteniment a diferents nivells (general, tribut, objecte) de les domiciliacions

 

Domicilis fiscals:

- Manteniment a diferents nivells (general, tribut, objecte) dels domicilis de notificació

 

Contacte:

- Manteniment de les formes amb què l'Ajuntament es pot posar en contacte amb la ciutadania (telèfon fix, mòbil, adreça electrònica, web, fax, ...)

 

Bústia de documents:

 

- Qualsevol document imprès des de la carpeta queda emmagatzemat a la bústia de documents per a una posterior impressió sense haver de cercar l'origen del document 

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document