L’Ajuntament rehabilitarà les barraques de la Pelosa i Jòncols per garantir la seva conservació

L’Ajuntament de Roses ha aprovat la reforma de les barraques de pescadors de cala Pelosa i cala Jòncols –catalogades com a béns protegits pel seu valor patrimonial-, que té per objectiu la seva protecció i la conservació dels usos tradicionals i populars que s’hi realitzen. Paral·lelament, el consistori tramita amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat la sol·licitud per a la concessió d’aquests espais.
Barraca Jòncols

Barraca Jòncols

15/10/2010 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

L’any 2009 l’Ajuntament de Roses va rebre un ofici del Ministeri de Medi Ambient on s’informava de la intenció d’enderrocar la barraca de cala Pelosa, atès que havia transcorregut el termini de concessió atorgat a la Confraria de Pescadors de Roses. Immediatament, el ple municipal va acordar sol·licitar a la Generalitat (actual administració competent en la gestió del litoral), la cessió d’ús de les dues barraques, per tal de mantenir les activitats tradicionals i populars que s’hi realitzen, així com per destinar-les a usos sòcio-culturals relacionats amb la interpretació del Parc Natural del Cap de Creus.

Per fer efectiva aquesta concessió, la Direcció General de Ports ha sol·licitat un projecte que inclogui les restauracions necessàries perquè les barraques recuperin el seu estat originari i es pugui així justificar la seva catalogació com a Béns Culturals d’Interès Local.

El projecte aprovat ara i tramés a la Generalitat, preveu aquesta recuperació atenent els requisits de la Direcció General de Ports i l’actual estat de conservació de les dues barraques. En ambdós casos es mantindran les estructures originals de les edificacions, es canviarà tota la fusteria, es col·locaran paviments interiors de tova ceràmica manual, i es pintarà tant l’interior com l’exterior de les construccions. En el cas de la barraca de Jòncols, la proposta també contempla la substitució de tota la coberta a causa del seu mal estat, mentre que a la Pelosa es retirarà la coberta de fibrociment i tots els elements exteriors, com ara taules, bancs, barbacoa, ...

El pressupost del conjunt d’aquestes obres ascendeix a 51.000 euros.

L’Ajuntament preveu, un cop compti amb la concessió, que la Confraria de Pescadors continuï gestionant l’ús d’aquestes barraques com ha vingut realitzant fins ara. Al mateix temps, la nova situació permetrà al consistori poder realitzar les actuacions de manteniment i preservació que es facin necessàries amb el pas del temps.


Arquitectura tradicional del Cap de Creus

Les barraques de les cales Jòncols i Pelosa són edificis civils, antigament denominats "botigues comunals de pescadors", que tenien la funció de refugis on hi havia tot el necessari (estris de cuina, llar de foc, etc) per passar curtes temporades en cas de condicions climàtiques adverses. A Roses, hi havia barraca de pescadors pràcticament a totes les platges importants del terme.

Les dues barraques estan documentades almenys des del segle XVII, tot i que les construccions actuals són posteriors. Es tracta de construccions d’arquitectura tradicional del Cap de Creus i protegides pel Catàleg Municipal de Béns Protegits.

La barraca de Jòncols és una edificació de planta baixa, coberta amb una teulada a un vessant amb canaló de ceràmica vidriada verda. Presenta una porta al centre i, a banda i banda, un banc d’obra. La superfície útil d’aquesta edificació és de 69,32 m2, i té una alçada entre 2,85 i 3,90 m.

La barraca de la Pelosa és una edificació de planta baixa rectangular, amb una teulada a un vessant. Presenta una porta al centre, té una superfície útil de 54 m2, i una alçada entre 2,90 i 4,55 m.

Tot i les reformes estructurals realitzades amb motiu de les diferents intervencions arquitectòniques de manteniment i la reorientació en els seus usos, les dues barraques es consideren un exemple destacat i gairebé únic d’arquitectura popular, estretament lligat al territori, a les persones i a la seva tradicional forma de vida.

En primer lloc, constitueixen uns equipaments destacats de l’arquitectura pròpia del cap de Creus; en segon lloc, són uns elements patrimonials que remeten a unes formes de vida tradicionals relacionades amb el món de la pesca, de les quals se’n conserven molt poques restes arquitectòniques al municipi.

 

Fruit d’aquests valors patrimonials, han estat inscrites en el Catàleg Municipal de Béns Protegits, d’on se’n desprèn la necessitat de conservar-les com a mostra destacada d’arquitectura tradicional del Cap de Creus i d’etnografia històrica.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg
Contingut relacionat

Accions del document