Roses estableix els òrgans i mecanismes per promoure la participació ciutadana

El darrer Ple Municipal celebrat a Roses ha aprovat inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, el qual té per objectiu la promoció i el desenvolupament de la democràcia participativa a la població. La creació de Consells Sectorials com a òrgans propulsors d’aquesta participació, així com la regulació d’altres mecanismes puntuals com l’audiència pública, la petició i la proposta, la iniciativa ciutadana, el referèndum i la consulta popular, són les vies establertes per la nova normativa.
Sessió del mes de març del Consell d'Infants de Roses

Sessió del mes de març del Consell d'Infants de Roses

11/05/2012 00:00 -   Departament de Comunicació i Prema  

El Reglament de Participació Ciutadana de Roses parteix de la consideració que és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes participar en el procés de presa de decisions sobre els assumptes públics que els afectin. Al llarg de l’articulat de la nova reglamentació, s’estableixen els canals d’accés dels ciutadans a la informació sobre la política i la gestió municipal, la creació de punts de trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, la participació en la gestió dels serveis públics locals, o el foment del desenvolupament i la millora del teixit associatiu rosinc.

Els Consells Sectorials

Aquesta participació s’articularà a Roses a través dels anomenats Consells Sectorials, que seran els encarregats de canalitzar les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la vila (esport, medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran,...). La creació d’un Consell podrà realitzar-se a proposta de l’alcalde o per un mínim del 10% de les entitats d’un àmbit concret que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Es composaran per un regidor de l’àmbit temàtic que actuarà com a president, representants de les entitats relacionades amb la temàtica del consell, agents socials (sindicats, empresaris, col·legis professionals...) amb interès en la matèria, representants dels partits polítics amb representació municipal, persones d’especial rellevància i representació dins l’àmbit, representants d’altres institucions públiques i un funcionari municipal com a dinamitzador/a.

Les sessions podran ser convocades tant pel president de cada Consell com per un nombre d’entitats no inferior al 25% del total que l’integri, establint-se un mínim de dues convocatòries anuals.

Altres vies de participació

Altres mecanismes de participació ciutadana puntuals que estableix el nou reglament són l'àudiència pública (sessió
extraordinària de debat públic sobre un tema de transcendència per a la població), la petició o proposta, la iniciativa ciutadana (sol·licitud perquè l'Ajuntament realitzi una activitat de la seva competència i d’interès públic ciutadà per a la qual les entitats poden i estan disposades a aportar els mitjans necessaris, o el referèndum i consulta popular (sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos ciutadans, amb l’única excepció dels relatius a les finances locals).  

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document