Una nova ordenança municipal regula les activitats de Roses de forma més àgil i amb més garanties

A Roses acaba d’entrar en vigor la nova Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats, encarregada de la regulació de totes aquelles activitats susceptibles d’incidir en el medi ambient, en la seguretat o en la salut de les persones.
24/07/2006 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

La renovació d’aquesta ordenança neix de la voluntat per agilitzar la tramitació de les obertures, alhora que facilitar les formes d’inspecció i sanció que garanteixin el seu correcte compliment.

La nova reglamentació, que regula tant les activitats classificades com les considerades innòques, estableix els procediments i documentació necessaris per a l’obtenció dels permissos d’obertura corresponents a cada cas. Un dels aspectes més rellevants és la simplificació d’aquests processos, per tal que l’obtenció dels permissos tingui una tramitació més ràpida i àgil.

En el cas de les activitats catalogades com a innòques, aquesta tramitació ha quedat reduïda únicament al règim de comunicació prèvia. D’aquesta manera, presentant la sol·licitud i la documentació mínima requerida amb una antelació d’un mes, els interessats poden iniciar la seva activitat sense haver d’esperar prèviament la llicència municipal.

Pel que fa a les activitats classificades (on s’engloben establiments com indústries, tallers, bars o restaurants), també s’ha optat per agilitzar la tramitació necessària, gràcies a la simplificació de la documentació que cal aportar. En aquests casos, però, en tractar-se d’activitats susceptibles de generar molèsties a veïns i ciutadans, l’obertura d’establiments continua sotmesa a l’obtenció del permís municipal que asseguri la correcció de locals i instal·lacions.

Per tal de garantir el compliment de la nova normativa, l’ordenança inclou en el seu articulat apartats destinats a les vies d’inspecció i al règim sancionador, així com la imposició de multes coercitives.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document