Usos marítims, culturals i de recerca marina per al Far de Roses

L’Ajuntament acaba d’aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de l’edifici del Far de Roses (construït l’any 1864), amb l’objectiu d’adequar-lo a un ús públic de tipus cultural, tot mantenint els espais necessaris per a les funcions de senyalització marítima. El projecte es trametrà a l’Autoritat Portuària de Barcelona per obtenir la cessió d’ús d’aquest espai a favor del municipi.
Far de Roses

Far de Roses

03/02/2011 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

L’aprovació d’aquest projecte és el primer requeriment per aconseguir la cessió d’ús d’aquest emblemàtic edifici a favor de l’Ajuntament de Roses, projecte que haurà d’anar acompanyat d’un estudi econòmico-financer i d’un altre d’ordenació i adequació de l’entorn del Far, en els quals ja estan treballant els serveis municipals. Tots ells seran tramesos a l’Autoritat Portuària de Barcelona, òrgan que decidirà la cessió d’ús del Far per a usos públics.

El projecte de rehabilitació preveu la distribució de l’edifici en tres usos independents: els serveis de senyalització marítima, un espai per a usos culturals polivalents, i un espai per a usos d’estació de recerca, bàsicament sobre temes marins, tasca aquesta darrera que es preveu desenvolupar en conveni amb diferents institucions d’investigació.

La rehabilitació es realitzarà sobre l’edifici del far, una construcció de planta coberta amb terrat, travessada per una torre circular amb llanterna i òptica i voltada per una estreta galeria exterior, que respon al model desenvolupat en les construccions de fars al s. XIX. A la seva part posterior, formant part del conjunt i amb el mateix tractament d’arrebossat i pintat blanc, hi ha tres casetes de planta baixa per a serveis auxiliars, un pati tancat per reixats i un garatge.

El projecte aprovat suposarà l’enderroc de l’actual cuina i lavabos, del garatge exterior i de diferents envans interiors, fase que prosseguirà amb la construcció d’una nova solera, dels revestiments i acabats interiors, de la substitució de tancaments interiors i exteriors, de la incorporació de nous lavabos i de l’adequació de l’accés principal de l’edifici. També es renovaran les instal·lacions de serveis, de protecció d’incendis i de telecomunicacions.

En la redacció del projecte s’ha tingut una especial atenció en la revalorització dels elements més significatius d’aquest emblemàtic equipament, a partir de l’anàlisi dels diferents projectes constructius i intervencions, i de la documentació consultada sobre el Far a l’Arxiu Històric de Girona. Així, en el projecte s’ha tingut molt el compte el respecte per l’estructura de l’edifici, per la recuperació d’alguns elements com el tamany de les finestres originals o alguns dels elements decoratius de la teulada de les casetes, i per la restauració de la tanca del pati.

Pel que fa a la distribució interior, els tres usos proposats (senyalització, usos culturals i estació de recerca), només compartiran el vestíbul d’accés, mentre que la resta d’instal·lacions es dividiran en tres sectors de funcionament independent per a cada cas. Els serveis de senyalització marítima ocuparan un total de 38 m2 i estaran integrats per un despatx, la sala d’instal·lacions i la torre, zones que només seran accessibles per al personal dels serveis de senyalització, tot i que l’escala de fosa de la torre es podrà veure a través de portes vidrades.

L’espai d’ús cultural s’organitzarà en tres sales per a exposicions i conferències de diferent format (amb un total de 73 m2), pensades per acollir activitats o mostres de diferent format. Per últim, l’estació de recerca ocuparà una superfície de 146 m2 (inclòs el pati i les casetes exteriors) i constarà de dues sales per a laboratori, despatx o aula, pati i lavabo.

El pressupost total d’aquest projecte és de 252.000 €, el qual es completarà properament per un altre on es tractarà l’ordenació i enjardinament dels accessos i espais exteriors del recinte.

El sector del Far, un nou atractiu per a Roses

El Far de Roses es troba en un sector del municipi d’especial interès. Ell mateix és un edifici protegit pel pla general. Les actuacions realitzades darrerament, com l’adequació del camí de ronda que discorre des del propi Far fins a la platja de Canyelles, la construcció d’una vorera que ha millorat l’accessibilitat fins al far amb vistes excepcionals sobre el port pesquer i la badia, o la rehabilitació del castell de la Trinitat, són alguns exemples de l’aposta pel condicionament i l’obertura al públic d’aquest sector de Roses dotat de gran singularitat.

A més, el far està situat a l’inici de les primeres formacions rocoses que constitueixen el Cap de Creus, amb vegetació diversa i en un punt orientat a sud, que gaudeix d’immillorables vistes sobre Roses i la seva badia.

Amb l’automatització del servei de senyalització del Far, els habitatges dels faroners han quedat en desús en els darrers anys. Davant aquesta nova situació, i atenent l’atractiu d’aquesta singular construcció, l’Ajuntament té la voluntat d’integrar-la a la ciutat i dur a terme activitats ciutadanes de contingut divers.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg
Contingut relacionat

Accions del document