Millora del sanejament de les aigües residuals a Roses

L’ACA i el Consorci de la Costa Brava milloraran el sanejament a Roses amb la remodelació del bombament central d’aigües residuals i l’ampliació del pretactament de l’Estació depuradora. El projecte té per objectiu solucionar la problemàtica que representa la generació de residus provinent de la xarxa de sanejament a l’estació de bombament i les molèsties i males olors que aquesta acumulació generen.
15/01/2020 12:33 -    

Entre les actuacions previstes per solucionar aquesta problemàtica es troba la disposició de noves bombes amb capacitat de bombejar els sòlids fins a l’estació depuradora, evitant així que quedin retinguts a l’estació de bombament. Per evitar perdre qualitat durant episodis de pluja en els quals les bombes no disposen de suficient capacitat, es preveu disposar també d’un nou tamís en el sobreeixidor del pou de bombament a la depuradora, que connecta amb la cambra de sortida a l’emissari.

Una altra de les actuacions previstes a l’estació de bombament és el canvi en la configuració del sistema de bombes. Actualment, existeixen dos pous de bombament, un d’estiu i un d’hivern, per atendre la variabilitat de cabals per l’estacionalitat de la zona. En el futur, per a un millor funcionament del conjunt, s’ha previst que l’actual pou d’estiu passi a ser el pou de bombament principal mentre que l’actual pou d’hivern passarà a ser pou de reforç.

Per completar la millora, està previst adequar també el pretractament de l’estació depuradora a les noves condicions de funcionament. L’actuació consistirà en la implantació d’un nou sistema de desbast amb tamisos autonetejants de 6 mm que substituiran els actuals de tan sols 3 mm, per poder fer front a l’augment de sòlids provinents de l’estació de bombament i augmentar la capacitat del pretractament.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document