Roses es fixa l'objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 abans de 2020

- El consistori impulsa el PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible), que marcarà les accions i mesures concretes per assolir aquest objectiu - El Pla inclourà accions dirigides a la promoció d'energies renovables i a l'eficiència energètica, tant en el sector privat com en el públic - Entre les accions del propi consistori es troben la reducció de consums en l'enllumenat públic, en equipaments i en flotes de vehicles; així com mesures on l'ajuntament té una actuació indirecta, tals com els sectors domèstic, de serveis, el transport, els residus i l'aigua
22/07/2014 12:15 -   Departament de Comunicació i Premsa   Departament de Comunicació i Premsa

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) és l'instrument fixat pel Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses -al qual l'Ajuntament de Roses s'adherí el 14 de febrer de 2013-, per tal de definir les accions mitjançant les quals el municipi complirà amb el seu compromís de reducció d'un 20% de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) fins a l'any 2020. El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris.

  

Amb aquest objectiu, el PAES de Roses es composa de diferents fases, la primera de les quals acaba de finalitzar i ha consistit en un primer anàlisi i diagnòstic que ha permès obtenir una radiografia actual entorn als consums energètics i emissions de CO2 produïts a la població. Aquestes dades, recollides a l'Inventari d'Emissions de GEH inclosa en el Pla, han permès identificar els àmbits més susceptibles i efectius a l'hora de desenvolupar les diferents accions que permetin la reducció acordada.

 

 D'acord a les dades d'aquest inventari, el volum d’emissions corresponent als sectors inclosos en el PAES (terciari, residencial, transport i tractament de residus) per a l’any 2005 -any de referència del Pla-, va ser de 140.475,91 tones de CO2,, xifra que representa el 15,8% produït a la comarca de l'Alt Empordà. En funció al compromís adoptat, doncs, l'objectiu de reducció marcat pel municipi fins a 2020, és de 28.095,18 tones de CO2 ,

  

Pel que fa a les principals fonts emissores detectades, aquestes són l'electricitat i els combustibles líquids, que representen el 34% i 40% de les emissions respectivament, mentre que els sectors que contribueixen amb més emissions són el transport seguit del terciari, causants del 39% i el 25% de les emissions respectivament, fet pel qual les accions d'estalvi i reducció a desenvolupar es fixaran de forma especial en aquests àmbits.

  

El següent pas en què el consistori treballa actualment a partir de la diagnosi energètica realitzada, és la definició del pla estratègic d'accions que ha de permetre assolir els objectius marcats, on es definiran les mesures de reducció concretes a aplicar, juntament amb els terminis i els agents responsables en cada cas.

  

Fruït del paper impulsor i exemplaritzant de l’Ajuntament, el PAES inclourà mesures per a la reducció de les emissions de GEH produïdes directament per l'activitat del consistori, tals com enllumenat públic, equipaments i flotes de vehicles; però també mesures sobre sectors en els que l’Ajuntament hi actua de forma indirecta, com el domèstic, serveis, transport, residus i aigua.

  

El Pla s'articula com un document obert, modificable i actualitzable regularment, garantint així la seva adaptació a les necessitats i/o prioritats detectades en cada moment. Un altre aspecte destacable és el control d'assoliment dels objectius fixats que realitza la Unió Europea amb caràcter bianual, fet que obliga els municipis participants en el programa –prop de 6.000 a tot Europa- al seu compliment, facilitant que l'efectivitat del PAES sigui real i no una simple declaració d'intencions.

  

L'àmbit d'actuació del PAES s'estén a la totalitat del terme municipal de Roses, inclou accions relatives tant a l'àmbit privat com al públic, i incideix en els sectors terciari, residencial, transport i tractament de residus (els sectors industrials i primari no s'inclouen, ja que majoritàriament es troben regulats per normatives supramunicipals on els municipis disposen de poc marge d'intervenció).

  

Per a més informació sobre el PAES de Roses es pot accedir a la pàgina web de l’Ajuntament: http://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/paes-inici

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document