Roses obre els plens municipals a la participació d’entitats, associacions i particulars

Les entitats i associacions de Roses podran participar en els plens municipals amb intervencions orals sobre acords de l’ordre del dia i amb la presentació de mocions Associacions, entitats i particulars empadronats a Roses podran participar en els torns de precs i preguntes de les sessions plenàries L’Ajuntament de Roses ha aprovat el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), el qual entrarà en vigor a partir del proper 22 de març. Entre els canvis adoptats, una novetat destacada correspon a l’obertura dels plens municipals a la participació ciutadana. A partir d’ara, entitats i associacions rosinques, podran presentar mocions per al seu debat i aprovació i intervenir en els acords del seu interès. Una altra possibilitat és la de participar en els torns de precs i preguntes de les sessions plenàries, dret del qual també podran disposar a partir d’ara els ciutadans i ciutadanes empadronats a Roses.
Roses obre els plens municipals a la participació d’entitats, associacions i particulars

Sala de plens

15/03/2018 09:25 -    

La redacció del nou ROM ha tingut per objectiu la seva adaptació a la nova legislació en matèria d’administració electrònica, entre d’altres, renovant aspectes del règim organitzatiu municipal, del funcionament dels seus òrgans o sobre l’estatut dels membres de la corporació. Una de les principals novetats, però, ha estat la regulació dels procediments d’informació i intervenció ciutadanes en els plens municipals, fet que obre una nova etapa de participació a l’Ajuntament de Roses.

 

El capítol 4 del nou reglament és l’encarregat de fixar els òrgans i procediments mitjançant els quals es farà efectiva a partir d’ara aquesta participació ciutadana. En ell, es reconeix el dret d’intervenció en el ple a entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions, així com als ciutadans i ciutadanes empadronats en el municipi, per tal de permetre que aquestes incideixin d'una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans municipals.

 

La participació d’entitats i associacions en els plens serà possible a partir d’ara, mitjançant dues vies. D’una banda, es permet la seva intervenció oral en aquells punts de l’ordre del dia on s’acrediti un interès o afectació directes de l’entitat. Per fer-ho efectiu, caldrà adreçar una petició d’intervenció a l’alcaldessa amb una antelació mínima d’un dia hàbil abans de la celebració del ple. La intervenció es farà per part d'un representant de l’entitat o associació, durant un període de temps no superior a tres minuts, sempre després de la lectura del punt en qüestió i abans del debat i de la votació de la proposta.

 

D’altra banda, les sessions plenàries podran incloure també en el seu ordre del dia, mocions presentades per entitats o associacions. En aquest cas, la moció es presentarà a l’alcaldessa com a mínim tres dies hàbils abans de la convocatòria de la darrera sessió ordinària de la Comissió Informativa corresponent al ple ordinari. Els serveis jurídics municipals seran els encarregats de determinar la legalitat de la moció i la legitimitat de I'entitat per formular-la. En cas d’autoritzar-se, un representant de l’entitat o associació serà l’encarregat de llegir i defensar la moció durant la sessió plenària mitjançant una intervenció de com a màxim 5 minuts, i disposarà també de dos minuts addicionals de rèplica.

 

Per últim, tant entitats i associacions, com les persones empadronades a Roses, podran intervenir en el torn obert de paraula del final de les sessions de plens ordinaris, prèvia petició a l’alcaldia amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, per tal de realitzar els precs o preguntes de competència municipal que considerin pertinents.

 

Les qüestions plantejades seran respostes per l’alcaldessa, regidor o regidora competent en la matèria, en la mesura del possible, durant el mateix ple. Si no és possible, es contestarà durant la sessió del següent ple ordinari.

 

El nou reglament entrarà en vigor el proper 22 de març, la qual cosa implica que en la sessió ordinària del ple prevista per al dia 26 de març, entitats i associacions rosinques ja podran presentar (amb un dia hàbil d’antel·lació), les seves sol·licituds d’intervenció oral en aquells punts de l’ordre del dia on s’acrediti un interès o afectació directes de l’entitat.

 

Pel que fa a la resta de supòsits de participació ciutadana contemplats en el nou ROM (presentació de mocions i intervenció en el torn de precs i preguntes), es podran fer efectius a partir de la sessió plenària d’abril.

 

Podeu consultar tots els requisits per realitzar les peticions, ordre i durada de les intervencions, nombre de sol·licituds anuals, etc, en el document adjunt, que inclou el redactat complet del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Roses.

PDF document icon ROM.pdf — Document PDF, 351 KB (360248 bytes)

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document