Roses segueix congelant els impostos per a l’any 2018

El ple municipal celebrat aquest dilluns ha aprovat les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018, les quals venen marcades, un any més, per la congelació de tots els tributs, que es mantenen igual que en els darrers anys. L’objectiu de l’equip de govern és mantenir l’equilibri pressupostari municipal, amb un nivell d’ingressos similar al de l’exercici 2017 que permeti l’autofinançament de les inversions previstes per al proper any.
16/10/2017 20:57 -    

Els impostos d’IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tornen a congelar-se a Roses, per setè any consecutiu, i no pujaran les seves quotes durant 2018. El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, o a la incorporació d’energies renovables en el cas de l’Impost de Construccions.

 

Taxes i preus públics també es mantenen

 

L'esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflexa també en l'apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes es mantenen en el mateix nivell d’anys anteriors.Durant 2018, per tant, els ciutadans i ciutadanes de Roses pagaran el mateix pels serveis que ofereix el municipi, com són servei de clavegueram, subministrament d’aigua, casals i activitats esportives, recollida de residus, cementiri, transport urbà, llar d'infants, transport escolar,...

 

L’únic augment que es produeix en l'apartat de preus públics correspon a l'increment d'algunes tarifes de la Piscina Municipal per aconseguir un increment de les quotes mitjanes, amb la finalitat d'assolir progressivament l'autofinançament de les despeses d'aquest equipament esportiu, tal i com es ve aplicant en els darrers anys.

 

D’altra banda, una novetat és la incorporació de les tarifes per a les visites guiades al refugi antiaeri i al Castrum Visigòtic a l’ordenança, ja que han passat a ser activitats periòdiques, per la qual cosa s’inclouen dins la regulació dels preus públics.

 

En l’apartat de taxes municipals, s’incorpora una reducció de preus per a la concessió de nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000, que s’assimila a la tarifa corresponent a columbaris, atès que aquests nínxols tenen una mida reduïda.

 

S’elimina d’altra banda, la taxa corresponent al servei de registre censal d’animals domèstics, ja que actualment el sistema de cens ja no inclou el lliurament de cap placa identificativa en fer-se amb xips electrònics, i la gestió d’aquest registre representa actualment molt poca feina administrativa gràcies a l’ús d’aplicatius informàtics.

Els costos administratius que representa per a l’Ajuntament la presentació incompleta de sol·licituds, en canvi, ha motivat la incorporació d’una nova taxa complementària de 15 o 30 € segons el cas, que s’aplicarà en aquells casos en què la documentació d’una sol·licitud no sigui la requerida, tal i com indica minuciosament la web municipal. El fet que els sol·licitants no presentin els documents necessaris, produeix endarreriments en la tramitació i requeriments per part del consistori, que incrementen els costos administratius.

 

Una altra incorporació és la creació d’una taxa per sol·licitar l’anotació en el Registre de la Propietat de llicències o comunicacions prèvies d’obres per part de l’Ajuntament, tràmit que està valorat en 50€.

 

Pel que fa als serveis de subministrament d’aigua, clavegueram i recollida i eliminació de residus, no es produeix cap canvi respecte anys anteriors, mantenint-se les quotes, excepte en el cas de recollida de residus, on s’incorpora un recàrrec complementari a les activitats econòmiques situades a les cales Montjoi, Pelosa i Jòncols, degut a l’augment de carburant necessari i hores de personal que representa oferir aquest servei per part del consistori (opcional per als interessats, ja que poden optar per la contractació d’un gestor de residus privat).

 

Atenent les nombroses demandes de veïns que sol·liciten la col·locació de miralls a la via pública per millorar la visibilitat en les maniobres d’entrada i sortida dels seus garatges particulars s’incorpora també una nova taxa d’ocupació del vol, que permetrà a partir d’ara la col·locació dels suports i miralls sol·licitats.

 

Promoció de l’activitat econòmica del municipi

 

Diferents mesures incorporades a les Ordenances Fiscals previstes per a 2018, prenen com a objectiu la promoció de la competitivitat de les empreses, facilitant l’ús de les instal·lacions municipals per a les seves activitats promocionals, de presentació, etc, així com la potenciació del Teatre Municipal com a Palau de Congressos, per reactivar l’activitat de l’hostaleria, comerç i restauració fora de temporada.

 

En aquest sentit, les Ordenances incorporen per al proper any, la gratuïtat en la utilització de la sala d’actes de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per a la realització d’activitats organitzades per empreses, un cop l’any, quan l’activitat estigui vinculada al municipi o als seus habitants i sempre i quan la durada no sigui superior a un dia.

 

D’altra banda, s’estableix una bonificació del 50% sobre la tarifa per l’ús del Teatre Municipal per a l’organització de congressos i convencions, quan aquests se celebrin entre els mesos d’octubre i maig, llevat de Setmana Santa, i els assistents al congrés pernoctin en allotjaments turístics de Roses. D’altra banda, s’incentiva també l’organització d’aquest tipus d’activitats a d’altres equipaments, com l’Espai Cultural la Ciutadella i el Castell de la Trinitat

 

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document