ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BARRA DE BAR PER A L'ACTIVITAT "ROSES EN FAMÍLIA"

Adjudicació del servei de barra de bar que s'ha d'instal·lar al recinte de la Ciutadella, el diumenge 1 de maig de 2022, amb motiu de la celebració de l'activitat "Roses en família"


Característiques

Servei de barra de bar, dins el recinte de la Ciutadella, de 9'30h a 19'00.

Condicions segons les bases adjuntes.

Requisits per a ser adjudicatari:

  • Ser una entitat o associació sense afany de lucre, inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, que tingui per objecte desenvolupar finalitats socials, culturals, juvenils o esportives en l'àmbit del municipi de Roses.

Com es fa

Cal presentar instància genèrica acompanyada del model normalitzat de sol·licitud, per mitjans electrònics a través de www.seu-e,cat/web/roses.

El termini de presentació serà fins al dijous 31 de març de 2022.Accions del document