AMPLIACIÓ O REDUCCIÓ DE RESERVA D'ESPAI PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AMB COL·LOCACIÓ DE PLACA DE GUAL

Ampliar o reduir la reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles amb col·locació de placa de gual autoritzada.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:

  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).
  - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264, de 04.11.2003).

 • Preu / taxes: sense taxes (però a partir de 3 ml., per cada mig ml. o fracció i any hi ha un suplement d'11,27 € en el preu de la reserva d'espai d'entrada i sortida de vehicles).

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància presencial amb cita prèvia a l'Ajuntament.
   Podeu sol·licitar una cita prèvia al Servei d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament trucant al telèfon 972 25 24 00 de l’Ajuntament, o bé a través de la web citaprevia.roses.cat, on pot seleccionar el dia i hora en què vol ser atès, així com modificar o anul·lar la cita assignada en cas necessari.
  • Ho ha de sol·licitar el titular de la reserva d'espai.
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant (és a dir, del titular de la reserva d'espai)
 • Documentació resultant:

  Notificació Decret d'Alcaldia


Accions del document