AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES AULES DEL CAR (CENTRE D'ACTIVITATS DE ROSES)

Sol·licituds de les aules del CAR, per realitzar reunions i actes diversos.


Característiques

 • Preu / taxes:

  a) Aula núm. 1 del CAR, per hora o fracció (màxim 90 €/dia) 

  30,90 €

  b) Aula núm. 2 del CAR, per hora o fracció (màxim 140 €/dia )

  46,35 €

  c) Buc d'assaig, per hora o fracció (màxim 60 €/dia)

  20,60 €

   

  Estaran exempts del pagament de la taxa per utilització del Buc d’assaig els grups de músics formats majoritàriament per persones empadronades al municipi de Roses.Accions del document