BAIXA D'UNA PARADA DEL MERCAT DE NO SEDENTARIS

El titulard'una parada en el mercat de no sedentaris sol·licita donar de baixa la seva parada.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física 
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (a d'anar a nom del titular de la parada)
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Targeta acreditativa de la titularitat de la parada en el mercat de no sedentaris
 • Documentació resultant:

  Notificació acord de la Junta de Govern LocalAccions del document