CANVI DE VEHICLE D'UNA LLICÈNCIA DE TAXI

El titular d'una llicència de taxi demana canviar el vehicle que hi ha adscrit a la parada de taxi.


Característiques

 • Òrgan de resolució:Alcaldessa
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes: Autorització per a la substitució d'autotaxis i vehicles de lloguer: 50,78 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (ha d'anar a nom del titular de la llicència de taxi)
  • Justificant pagament taxes
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
  • Fotocòpia del permís de conduir del sol·licitant
  • Fotocòpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del nou vehicle
  • Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança del vehicle nou
  • Original de la targeta de llicència municipal de taxi que consta amb el vehicle antic
 • Documentació resultant:
  • Notificació de la resolució de l'alcaldia
  • Targeta de la llicència de taxi

Accions del document