CASAMENT CIVIL A LA SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Com celebrar un casament civil a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, un cop iniciats els tràmits al Registre Civil de Roses (Jutjat de Pau).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: La normativa legal prohibeix realitzar casaments civils fora de les dependències municipals, per la qual cosa no es realitzaran casaments oficials fora de la Sala d'Actes.
 • Preu / taxes:
 •  
 • A) 17,14€ (pagament taxa per a tots els expedient) d'acord amb Ordenança fiscal núm. 10 vigent, lletra n) autorització per ocupació i/o utilització d'instal·lacions municipals.
 •  
 • B)157,38 €, segons l'ordenança fiscal núm. 17 vigent. Estaran exempts del pagament de les taxes quan algun dels contraents estigui empadronat al municipi de Roses o celebri el seu convit en un restaurant de Roses, prèvia presentació d'un escrit de compromís del Restaurant on es realitzarà el convit.

 • La formalització de l'acte de matrimoni quan només es tracti de la signatura es realitzarà de dilluns a divendres.
 • La formalització de l'acte de matrimoni amb cerimònia es realitzarà de dilluns a divendres i dissabte al matí.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Delegació de la jutgessa a favor de l'alcalde per a la celebració del matrimoni expedida pel Jutjat de Pau de Roses.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de les persones que seran testimonis el dia del casament.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència dels contraents.
  • Full amb les dades dels contraents
  • Instància sol·licitant autorització per a la celebració del matrimoni
  • Còpia del pagament de les taxes en el cas que no estiguin empadronat a Roses

  Informació complementària:

  • No es realitzaran casaments ni dissabtes tarda, ni diumenges ni festius.
  • La reserva de data només es farà efectiva si es demana per instància.
  • L'Ajuntament no acceptarà cap paper d'una altra administració. Són els interessants qui s'han de preocupar d'anar-ho a recollir i entrar-ho per Registre d'Entrada.
  • Tots els documents s'han d'entrar acompanyats d'una instància on s'especifiqui els documents aportats.
 • Documentació relacionada:

  Documentació necessària per al Registre Civil de Roses (Jutjat de Pau): 

  Per a estrangers: Consultar  Registre Civil de Roses (Jutjat de Pau).

  Per a espanyols:

  • Certificat literal de naixement (expedit pel registre civil del lloc de naixement)
  • Certificat d'empadronament dels 2 últims anys (expedit per l'Ajuntament)
  • Certificat literal de l'últim matrimoni en el cas de ser divorciat en el qual constí anotada la sentència del divorci (expedit pel Registre Civil del lloc on es va celebrar el matrimoni)
  • Fe de vida i Estat (expedit pel Registre Civil del lloc de residència)

   

  Els futurs contraents amb els seus DNI, juntament amb la documentació anterior i acompanyats de 2 testimonis també amb els seus DNI, hauran de personar-se davant el Registre Civil de Roses (Jutjat de Pau) per tal d'iniciar l'obertura de l'expedient previ a la celebració del matrimoni civil.

  Adreça: Jutjat de Pau de Roses Av. de Rhode 67 - 17480 Roses -  Tel. 972 25 75 36

 • Documentació resultant: Acta de matrimoni
 • Observacions:

  Els terminis podran variar depenent dels tràmits realitzats:

  • Al Jutjat de Pau de Roses és d'1 a 2 mesos.
  • Un cop presentada tota al documentació a l'Ajuntament és de 3 setmanes a 1 mes.

   

  S'ha de recordar que els casaments civils no es poden realitzar fora de les dependències municipals: Ciutadella, Hotels, etc. En el cas que es vulgui realitzar la cerimònia oficiosa en qualsevol d'aquests llocs primer s'haurà de consultar la disponibilitat al Departament de l'Alcaldia i Cultura. Veure el tràmit relacionat de cerimònies a la Ciutadella.

  Segons l'ordenança fiscal núm. 17, Taxes per a la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, i concretament les taxes per a l'ESPAI CULTURAL CIUTADELLA, són:

  - Esdeveniments especials, per jornada sencera: 515,00 €
  - Cerimònia oficiosa sense infraestructura, per cerimònia: 157,38 €
  - Amplificador de so, per unitat i dia : 77,25 €
  - Cadires amb fundes, muntatge i desmuntatge (fins a 50 unitats): 113,30 €
  - Servei de consergeria, hostessa accessos, ... per hora o fracció: 22,66 €
  - Neteja extra, per hora o fracció: 15,45 €


Documents
Accions del document