CERTIFICAT DEL PADRÓ HABITANTS

Certificació de les dades del padró:

  • Certificat d'empadronament
  • Certificat de convivència
  • Certificat històric d'empadronament i/o convivència

Característiques

  • Òrgan de resolució: S'expedeix al moment, excepte els certificats històrics.
  • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
  • Normativa legal:
  • Preu / taxes: Exempció de pagament

Com es fa

 

Presencialment:

  • Documentació necessària: - Per a la identificació: DNI, passaport, tarjeta de residència originals i vigents.
  • Documentació resultant: certificat en paper.

 

Per Internet:

Podeu obtenir un volant d'empadronament, de convivència o històric, accedint a la carpeta ciutadana en el següent enllaç a   carpetaciutada.roses.cat

 


Accions del document