CERTIFICAT PER DESPROTEGIR VIVENDA PROTECCIÓ OFICIAL


Característiques

  • Lloc de presentació de la sol.licitud: Servei d'atenció ciutadana (SAC)
  • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Com es fa

  • Documentació necessària:
    • - Escriptura de compravenda de la primera transmissió.
    • - Últim rebut pagat IBI
  • Preu/Taxes:: Exempció de pagament

Accions del document