CERTIFICAT REBUT PAGAT


Característiques

  • Òrgan de resolució:
  • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal: Reglament General de Recaptació (art. 41).
  • Preu / taxes: Exempció de pagament

Com es fa

  • Documentació necessària: Acreditació com a persona interessada o autorització del subjecte passiu.
  • Documentació resultant: CERTIFICAT

Accions del document