CERTIFICATS D'OBERTURA I TANCAMENT DE LOCALS DE TEMPORADA

Certificar la data en què un local està obert o tancat


Característiques

  • Òrgan de resolució: Certificat
  • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal:
  • Preu / taxes: Certificació o informe d'obertura/tancament de locals que impliquin una visita prèvia de comprovació per part de serveis municipals: 31,78 €

Com es fa

  • Documentació necessària: 1. Instància: dient que tal dia obrirà o tancarà l'establiment i que demana un certificat que ho acrediti (es recomana que presenti la instància amb una setmana d'antel·lació a l'obertura o tancament). 2. Justificant pagament taxes.
  • Documentació resultant: Certificat

Accions del document