Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

CESSIONS ANTICIPADES

Cedir anticipadament una finca o porció de finca prèviament a l'execució del planejament.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Ple
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al reglament per a l'execució de la llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat dels actes de naturalesa urbanística.
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012)
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
 • Preu / taxes: Redacció de convenis urbanístics inclosos els de cessió de terrenys: 244,52 €

Com es fa

 • Documentació necessària: Sol·licitud (si es iniciativa privada) Dades del titular de la finca situació finca dades cadastrals dades registrals
 • Documentació resultant: Acta de cessió anticipada

Accions del document