COMUNICACIONS O SOL·LICITUDS PER FER FOC (CREMA CONTROLADA)

Comunicar o sol·licitar autorització (segons l'època) per fer foc en finques de sòl no urbanitzable i en finques situades a menys de 500 metres de terreny forestal.


Característiques

 • Òrgan de resolució:
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:

  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis.

 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

Les peticions de crema (comunicacions i autoritzacions) es sol·liciten presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) d'aquest Ajuntament.

 • Documentació necessària:

  Comunicacions (del 16 d'octubre al 14 de març de cada any):

  • - NIF interessat.
  • - Saber el dia o dies en què es té previst fer la crema.
  • - Número de polígon i parcel·la del lloc on es vol fer foc.
  • - Núm. de mòbil (necessari per poder rebre els avisos temporals de prohibició de fer foc)

   

  Autoritzacions de crema (del 15 de març al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d'octubre de cada any):

  • - S'ha de fer constar el dia o dies en què es té previst fer la crema.
  • - Plànol de situació identificant la finca (parcel·la cadastral) on es vol fer el foc. • Documentació resultant:

  * Comunicacions per fer foc del 16 d'octubre al 14 de març, ambdós inclosos:
  Es lliura a l'interessat  l'autorització de la comunicació en el mateix moment de la sol·licitud.

 • * Autoritzacions per fer foc del 15 de març al 14 de juny i del 16 de setembre al 15 d'octubre:
  Una vegada presentada la petició d'autorització a l'Ajuntament i aquest n'ha donat el vist i plau, l'interessat ha de presentar-ho davant del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la seva autorització.

 • Observacions:

  El tràmit és diferent en funció de les dates en què es sol·licita fer foc; així:

  • Del 16 d'octubre al 14 de març de cada any: S'ha de comunicar a l'Ajuntament o bé directament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
  • Del 15 de març al 14 de juny de cada any: S'ha de sol·licitar autorització
  • Del 15 de juny al 15 de setembre de cada any: Està prohibit fer foc.
  • Del 16 de setembre al 15 d'octubre de cada any: S'ha de sol·licitar autorització (segons model).

Accions del document